3 juli 2014
Media Jaarcongres Business Talent

Expertsessie MPJC: Hilversum Media Campus

Een jaar geleden ging de Hilversum Media Campus van start, een project van overheden, onderwijs & onderzoek en ondernemingen om mediaopleidingen en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Tijdens een expertsessie van MPJC in bij de Media Academie in Villa Heideheuvel lanceerden de initiatiefnemers (de gemeente Hilversum, iMMovator en Beeld en Geluid) en andere betrokken organisaties het ‘Mediapact 2020’.

In het Mediapact staan de doelen, uitgangspunten en concrete actieplannen voor de komende jaren uitgewerkt. Zoals opleiden voor de mediasector, daarin werken en erin blijven leren, vanuit een regionale aanpak met onderwijs als fundament. Concreet vertaalt zich dat in onderwijsmodules, masterclasses, toptalent trajecten, research en student challenges.

John Leek, die de Hilversum Media Campus vanuit Beeld en Geluid coördineert, benadrukte dat de behoefte uit de praktijk centraal staat. Dat is niet nieuw en er is en wordt al heel wat gedaan om opleidingen beter op de praktijk te laten aansluiten, zei Leek. Maar er is meer nodig om concurrerend te blijven. Bedrijven hebben bijvoorbeeld vooral behoefte aan mensen met de juiste technologische kennis en vaardigheden. Ook op het gebied van business en persoonlijke “21 century skills” (samenwerken, teamplayers, multicultureel) is er een gat. De partijen in de Hilversum Media Campus vinden dat die vragen sturend moeten zijn, en wil de activiteiten die dat oplevert zichtbaar maken.

mediacampus

Actielijnen

Concreet gaat dat gebeuren via de vijf “actielijnen”, die in het Mediapact staan beschreven, vertelde Matthijs Leendertse (ELMconcepts, Erasmus Universiteit Rotterdam).

Actielijn 1 betreft onderwijsmodules. Daarvan zijn er al veel, maar die worden nauwelijks met elkaar gedeeld. Er zijn ook hiaten, waarvoor nieuw aanbod moet worden ontwikkeld. Dit wordt thematisch aangepakt. Zo kan eerst in kaart worden gebracht welke modules er al bestaan rond bijvoorbeeld mobiele media, om vervolgens eventuele gaten gericht te kunnen dichten.

De tweede actielijn bestaat uit masterclasses. Een kleinschalige serie waarin echte “goeroes” hun kennis delen. Zo kun je bijvoorbeeld sleutelfiguren in de organisaties verder professionaliseren, draagvlak kweken voor innovaties en ook netwerken laten ontstaan.

Speciale trajecten voor toptalenten vormen de derde actielijn. Hiermee kunnen supertalenten op een podium worden gezet en kunnen ze zich verder ontwikkelen. Ook moet dit (internationaal) talent aan de sector binden.

Actielijn 4 is research. Nederlands onderzoek staat hoog aangeschreven, net als de innovaties van mediabedrijven hier. Toch weet men elkaar niet goed te vinden. De Hilversum Media Campus wil daarom vraag en aanbod op researchgebied online samenbrengen op een “datingplatform”.

De vijfde actielijn ten slotte draait om student challenges. Uitdagingen voor excellente studenten, die aan echte opdrachten werken, begeleid vanuit het bedrijfsleven. Daarmee wordt de kloof tussen opleiding en praktijk verkleind, en kunnen meteen nieuwe netwerken worden opgezet.

De Hilversum Media Campus laat het niet bij mooie plannen: van elke actielijn moet een “proof of concept” worden geleverd. Zo werkt bijvoorbeeld RTL mee aan een student challenge rond big data analyse, wil de NOS via de eigen NOS Academie kennis van buiten naar binnen brengen en omgekeerd en werkt Beeld en Geluid mee aan het ontwikkelen van een “research marktplaats”. Het kan allerlei samenwerkingsprojecten opleveren, waarbij de partners dan wel goede afspraken moeten maken over onder meer de rechten.