17 december 2014
Business

Mix & Match: Creatieven ontmoeten zorg professionals

Op maandag 15 december vond de tweede editie van Mix&Match Monday van de KvK plaats. Dit keer was het centrale thema ‘Health’.
Na drie inspirerende presentaties gingen professionals met elkaar in gesprek om vraagstukken in de zorg aan te pakken. Wederom een vruchtbare middag waarin veel nieuwe contacten werden gelegd!

De middag werd geopend door Marije Hovestad van de KvK en moderator Rob Huisman (Robennietsanders.nl). Bij ondernemen en innoveren gaat het vaak om het vinden van nieuwe combinaties, cross-overs. Ondernemers in verschillende sectoren en disciplines kunnen elkaar verder helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Naast de Mix&Match bijeenkomst staan de cross-overs ook centraal in het boekje Crossover works.

De gezondheidssector ondergaat sterke veranderingen die grote gevolgen hebben voor de eindgebruiker. In de bijeenkomst wordt duidelijk hoe de creatieve industrie kan samenwerken met de gezondheidssector om deze verandering vorm te geven.

Zorg: focus op zelfzorg en ouderenzorg

De eerste spreker van de middag is Yolanda Gagliardi, directeur van iZovator, het platform voor de zorg-economie. Stichting iZovator richt zich op veranderingen in de zorg op het snijvlak met ICT, multimedia en toerisme en stimuleert het implementeren van deze veranderingen. In haar presentatie neemt Yolanda de deelnemers mee langs de belangrijkste trends in de zorg.

We gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving waar veel meer nadruk ligt op zelfzorg (en zelfmanagement) en mantelzorg. Dit is niet alleen kostenbesparend en efficiënter, maar het past ook goed bij de nieuwe generatie die gewend is met digitale devices zelf dingen te regelen. Er ligt meer nadruk op evidence based medicijnen/behandelingen, die gevalideerd zijn en getoetst zijn op wat ze opleveren. We zullen zelf meer betalen aan onze zorg en verzekeringen worden steeds meer maatwerk.

De kosten voor de zorg zijn een grote post in de nationale begroting. De kosten stijgen ook ieder jaar en de overheid probeert die groei af te vlakken. Ouderenzorg heeft een groot aandeel inde totale kosten voor de zorg, maar tegelijkertijd neemt het aantal ouderen toe. Daarom wordt er gekeken hoe ouderen zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis kunnen wonen. We moeten toe naar een ander aanbod, met meer samenhang en gebruik makend van meer technologie. Met sensoren en andere technologieën is er bijvoorbeeld al veel mogelijk, maar hoe kunnen die het beste aangereikt worden aan ouderen?

Yolanda Gagliardi (iZovator) @ Mix&Match Monday from CLICK NL

Let’s Play – ouderen stimuleren te bewegen door games

De tweede spreker van de middag is Monique Simons van TNO. Ze presenteert onderzoek ‘Lets’s Play’ van TNO rondom het met games stimuleren van ouderen tot bewegen. Het onderzoek is uitgevoerd door een coalitie van partijen met dank aan een technologie cluster (financiële regeling om onderzoek uit te voeren).

Ouderen bewegen te weinig blijkt uit onderzoeksgegevens. Vooral ouderen in een verpleegtehuis bewegen niet genoeg. Games kunnen daarin een oplossing bieden vanwege de ‘fun’ die ze bieden. Deze games zijn echter niet erg bekend onder ouderen, slechts 29% heeft er wel eens van gehoord. Van de ouderen die wel eens een game geprobeerd hebben vond 72% het wel erg leuk om te doen.

Uit een pilot studie komen een aantal barrières bij het spelen van games. Veel games gaan voor ouderen te snel of zijn te complex. Vanwege beperkt zicht of lichamelijke beperkingen zijn veel games ook niet geschikt voor ouderen. Ouderen die intrinsiek gemotiveerd zijn, ervaring hebben met games, sociale steun krijgen en fysiek de mogelijkheden hebben spelen sneller bewegingsgames. Overigens gaat het veel meer om ‘play’ dan om een ‘game’, het gaat om de fun en spelelement waardoor mensen geactiveerd worden te bewegen.

Meer informatie over de bevindingen zijn na te lezen in het rapport ‘Let’s Play’ (pdf).

Monique Simons (TNO) @ Mix&Match Monday from CLICK NL

Ijsfontein – Mensen willen van nature veel leren.

De laatste presentatie van de middag werd gehouden door Marieke Roël van Ijsfontein, een bedrijf dat interactieve media diensten ontwikkeld. Ijsfontein gelooft erin dat mensen van nature nieuwsgierig zijn en dat ze op een speelse wijze voor veel meer te motiveren zijn dan op een ander manier. Het focust zich daarom ook op de ontwikkeling van ‘serious games’ en ‘playful learning’.  Daarbij is validatie een belangrijk element. Echter, voor veel ontwikkelaars is validatie ook een langdradig proces. Hier probeert ijsfontein vordering in te brengen. Het is namelijk ook deel van hun filosofie om de validatie in het ontwikkelproces te integreren. Dit willen ze bereiken door hechter samen te werken met universiteiten en onderzoekers om zo voor een vorm van accreditatie te zorgen.

Tijdens de presentatie liet Marieke, verantwoordelijk voor de marketing en de communicatie bij ijsfontein, een aantal projecten van het bedrijf zien die aansloten bij het thema van de middag. Nummer een op de lijst was, Into D’mentia. Into D’mentia maakt gebruik van een container (omgebouwd tot huiskamer), waar bezoekers een hesje aankrijgen, dat met een speakertje opdrachten geeft aan de speler. Deze speler bevindt zich namelijk in een bejaardenwoning en de stem die hem langs de opdrachten begeleidt is die van een bejaarde vrouw met een lichte vorm van dementie. IJsfontein hoopt met dit project de kennis/interesse over dementie te vergroten door mensen het zelf te laten beleven. Het tweede project dat Marieke presenteert is abcde SIM, een game die momenteel door medische studenten wordt gebruikt om de gelijknamige autonomie-methode onder de knie te krijgen. De game is inmiddels ook officieel geldig om studiepunten mee te verdienen en is vertaald naar verschillende landen en situaties.

Ook werden projecten getoond als de game Can you fix it, wat seks onder jongeren beter bespreekbaar maakt. Ook projecten als Op eigen kracht en Chango-moto zijn interessant. De eerste helpt huisartsen met het aanleren van verbale spraak technieken, om minder tijd te verliezen aan veel terugkomende bezoekers waarbij niets bijzonders aan de hand is. De tweede helpt cannabis verslaafden om beter met hun verslaving om te gaan. Door het toevoegen van een spelelement heeft ijsfontein een interactieve game gemaakt, waarin taken zoals het bijhouden van een dagboek met alle triggers om een joint te gaan roken, je power-ups geeft in de game. Deze taken zullen normaal met tegenzin of juist daarom niet worden uitgevoerd en daar heeft ijsfontein een mooie oplossing voor gevonden.

Marieke Roël (ijsfontein) @ Mix&Match Monday from CLICK NL

Mix & Match.

Later op de middag bogen de bezoekers zich gezamenlijk ook over een aantal gepresenteerde vragen van pitchers, die zij tijdens de tafel sessies met zoveel mogelijk te bieden kennis en expertise probeerden te helpen. De pitchers bestonden uit:

A) Nathalie van Loon, Het Nederlandse Rode Kruis
Hoe kunnen we de first aid experience tot een succes maken?
B) Karin Nypels, Van Medisch naar Modisch
Hoe kunnen we zorgen dat in de zorgsector het besef komt dat een externe borstprothese meer is dan een vulling in de bh?
C) Ronald Valk, Hilverzorg
Hoe kan HilverZorg partners vinden voor de doorontwikkeling van een game voor mensen met dementie?
D) Anne Ligtenberg, Anne Ligtenberg
Kunnen we de omgeving naar de beperking toe aanpassen, in plaats van dat we de beperkte continu naar de norm proberen te brengen?
E) Monique Simons, TNO
Wat kan de creatieve industrie betekenen voor 0-4 jarigen als het gaat om het stimuleren van bewegen?
F) Judith de Meij, GGD
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren en scholen iets met het persoonlijke voedingsadvies gaan doen?

In twee rondes werd gebrainstormd over mogelijke oplossingen of oplossingsrichtingen. De middag werd afgesloten door een samenvatting van moderator Rob Huismans en een netwerkborrel waar de deelnemers nog verder konden napraten.

Next Mix & Match Monday
De volgende Mix&Match Monday is op maandag 19 januari en staat in het teken van ‘Smart Industry’. Meer informatie en inschrijving via de website van de KvK.