18 april 2016
Media Future Week Business Talent

Lucas de Man opent Media Future Week: ‘I don’t know, so I am’

De speeches zijn opgenomen, bekijk hier de video van Lucas de Man. 

Vanochtend om 10.00 startte Media Future Week 2016! De eerste keynote speech was van Lucas de Man, regisseur, acteur en concept ontwikkelaar. Zijn inspirerende betoog spoorde deelnemers aan om in actie te komen om hun eigen wereld te creëren, de verhalen te vertellen die zij belangrijk vinden en zichzelf vooral niet minder te laten voelen dan anderen – we weten immers allemaal net zo weinig.

Lucas startte zijn keynote speech met de foto van mensen die brandende fakkels vasthouden en daarmee een groot vraagteken vormen. De foto is gemaakt tijdens een van zijn projecten waarbij hij met vier vrienden door Europa reisde. Er zijn verschillende redenen waarom deze foto bijzonder is. Ten eerste hebben de mensen die samen met fakkels het vraagteken vormen verschillende achtergronden. Het zijn mensen die vanwege hun afkomst niet vaak met elkaar in aanraking komen. Ten tweede omdat de lichten op het plein uit zijn. Dit lijkt niet zo bijzonder, maar dat is het wel! Het is een van de eerste dingen die de burgemeester van de stad deed voor zijn volk en de kunst.

Maar de foto is vooral bijzonder omdat hij symbool staat voor een ‘burning question’, en vooral de vrijheid dat je vragen kunt stellen. ‘I don’t know, so I am’. Niemand weet waarom we op aarde zijn en daarom werken we juist samen. Je bent niets beter of slechter dan je buurman, omdat je allebei eigenlijk even weinig weet. Een andere belangrijke regel is volgens De Man dat je niets moet. Hij spreekt zelfs van het ont-moeten. Je hoeft niet perse een succesvolle carrière na te streven, én sportief zijn én een warm gezinsleven.

Creators: makers, verbinders en storytellers
Lucas de Man is een creator van kunstprojecten en urban actions in de publieke ruimte. Een creator is volgens Lucas iemand die iets maakt, en daarbij geen concessies doet op gebied van content en vorm. Een creator verbindt mensen met en tijdens het project en is altijd op zoek naar het juiste publiek.

Mensen in de media zullen de komende jaren de belangrijkste personen op aarde zijn. Als mediaprofessional breng je content over van A naar B maar ben je bovenal een storyteller. En in deze tijd van economische, sociale en politieke transitie zijn storytellers enorm belangrijk. Wat brengt de toekomst? We weten het niet en dat is ook niet erg. Het gaat erom wat jij ermee doet. Welk verhaal vertel je? Het is jouw wereld, maak er wat van! Het gaat er hierbij niet perse om de maatschappij beter te maken dan die er nu is, maar om een maatschappij te maken.

In Search of Europe
Europa heeft de afgelopen tijd te maken met verschillende crises. Wat kunnen Europeanen hieraan doen? Zijn er jonge mensen met een visie die daarop actie ondernemen? Lucas de Man reisde voor zijn project In Search for Europa in 30 dagen door 8 landen op zoek naar jonge mensen die zich inzetten om iets te bereiken.

Een van de voorbeelden die hij tijdens Media Future Week liet zijn was een Turkse jongeman die meewerkt aan het project 140 journos. Op internet ben je vrijer zegt hij, omdat politie en overheid je activisme niet zo makkelijk aan banden kunnen leggen als in de offline wereld bij een demonstratie. Het internet is voor hem een geschikte publieke ruimte voor discussie. Maar die moet gecombineerd worden met de offline wereld om zo de verbinding niet te verliezen. Hij schetst een voorbeeld van een project waarbij ze tweets projecteerden op een van Turkije’s toeristische trekpleisters om de discussie over een atoomcentrale aan te jagen. Een mooi voorbeeld van connectivism om verandering in de offline wereld te gebruiken!

Een ander voorbeeld uit het project is de M15 demonstraties in Spanje om een nieuwe vorm van democratie te creëren. Een demonstratie voor de hervorming van de politiek in Spanje werd hard door de politie weggedrukt. De situatie werd live op het internet gestreamd wat leidde tot alleen maar meer mensen die zich inzetten voor de demonstratie. Uiteindelijk werden er in Barcelona en Madrid, mede dankzij de acties, burgemeesters gekozen die niet bij een politieke partij horen. Ze werden via crowdfunding campagnes op weg geholpen en waren voorheen geen politici.

Kom in actie!
De voorbeelden zijn inspirerend voor de studenten die zelf tijdens Media Future Week aan de slag gaan met ConnActivism: connected activism. Lucas de Man raadt ze aan om tijdens de week niet zozeer met de toekomst van media aan de slag te gaan, maar vooral ook te bedenken wat je ermee kunt doen. Je moet niet iets doen omdat je je verplicht voelt, maar je moet er vooral zelf achter staan. En als je erachter staat, wees dan niet bang dat je niks kunt veranderen, want Lucas heeft voorbeelden genoeg van inspirerende projecten in Europa die wel voor verandering hebben gezorgd. Voel je niet minder dan anderen en volg je dromen!

 

 

Bekijk de presentatie hieronder.

Lucas de Man MFW16 20160418 from iMMovator on Vimeo.