3 maart 2022
Business Data Tech

Position paper – De kunst van AI voor iedereen

Artificiële Intelligentie (AI) beheerst op veel manieren ons dagelijks leven. En dit wordt alleen maar meer door de groeiende beschikbaarheid van data, rekenkracht en opslagcapaciteit. De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) coördineert de Nederlandse activiteit op dit gebied. Het initiatief onderscheidt verschillende toepassingsgebieden, waaronder cultuur en media. Met een directe bijdrage van ruim 58 miljard euro (3,7 procent van het BBP) en een dagelijks bereik van meer dan 15 miljoen mensen vormt de cultuur- en mediasector de schakel naar een AI-ready samenleving. Het huidige tempo van digitalisering kan echter leiden tot ontwrichting van democratische kernprincipes, met gevaar voor welzijn en economische groei. Dit geldt nog sterker in een internationale context; denk aan de invloed van big tech- bedrijven. Daarom moeten alle lagen van de bevolking in de opmars van AI worden betrokken. AI staat voor All Inclusive. De werkgroep Cultuur en Media wil hieraan bijdragen.

Na een uitgebreide consultatieronde onder stakeholders uit de sector heeft de werkgroep dit position paper ontwikkeld waarin de volgende aandachtsgebieden worden geadresseerd:

  1. Inspiratie en productie tegenover
  2. Distributie en receptie, aangevuld met doorsnijdende aandachtsgebieden als
  3. Meerstemmigheid en diversiteit,
  4. Ethische en juridische randvoorwaarden en
  5. Waardecreatie en verdienvermogen.

De bovengenoemde aandachtsgebieden vormden de leidraad in de discussie van de subwerkgroepen, geleid door een wetenschapper en professional uit de sector. De resultaten van deze discussies hebben geleid tot de ontwikkeling van dit position paper.