23 februari 2018
Dutch Media Innovators immersive media Content

Using existing 2D content in VR en Mixed Reality

Media Perspectives heeft in het kader van het internationaal stimuleringsprogramma Dutch Media Innovators een aantal onderzoeken laten uitvoeren naar een aantal inhoudelijke ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in een aantal whitepapers die op Amerikaanse congressen en beurzen zijn gepresenteerd.

Deze whitepaper, gemaakt door TNO, gaat over hoe je bestaande 2D content in VR en Mixed Reality kunt integreren.