8 november 2018
Dutch Media Innovators Business

Media Innovators en Auteursrecht

Dit rapport is een van de resultaten van het innovatieprogramma Dutch Media Innovators.

Het rapport bevat de resultaten van een verkenning van de verschillende regimes op het terrein van auteursrecht tussen Europa en de Verenigde Staten. Deze verkenning richt zich in het bijzonder op de wijze waarop deze verschillende regimes van invloed zijn op de praktijk van Nederlandse innovatieve mediabedrijven die actief zijn, of willen zijn, op de Amerikaanse mediamarkt. Het uitgangspunt daarbij is dat geconstateerde verschillen tussen de auteursrechtelijke regimes op beide continenten een relevante invloed hebben op de innovatie- en exploitatiemogelijkheden van Nederlandse mediabedrijven in de Verenigde Staten.

Bekijk hier het rapport