9 maart 2017
Monitor Monitor Creatieve Industrie Business

Monitor Creatieve Industrie 2016

Deze Monitor Creatieve Industrie 2016 biedt een overzicht en analyse van de ontwikkeling van het economisch belang van de creatieve industrie en ICT in Nederland in termen van banen, vestigingen, productie en toegevoegde waarde vanaf 2005 t/m 2015. Verder worden de Top-10 steden, en drie belangrijke ontwikkelingen behandeld: schaalverkleining, nieuwe bedrijfstakken en creatieve beroepen.

De sectoren creatieve industrie en ICT dragen substantieel bij aan het economisch herstel van de Nederlandse economie. Dit blijkt uit de Monitor creatieve industrie 2016 die vandaag gepubliceerd is. De banengroei is het sterkst in de creatieve industrie die in 2015 ruim 294.000 banen telt. De ICT sector telt in 2015 bijna 283.000 banen. In de afgelopen tien jaar kwamen er in de creatieve industrie netto 61.000 banen en in de ICT sector 16.000. Meer recent, in de jaren 2013-2015, is de werkgelegenheid in de creatieve industrie gegroeid met 1,4 procent per jaar en in de ICT sector 0,6 procent. De gehele Nederlandse economie liet in die jaren een terugloop in banen zien van 0,4 procent.