25 mei 2015
Data

Datagedreven innovatie in de energiesector

Op 20 mei vond in het Big Data Value Center in Almere de tweede workshop plaats in het kader van crossovers tussen de creatieve industrie en de energiesector. In deze bijeenkomst stond de volgende vraag centraal: “Hoe kunnen de aanwezige partijen elkaar kunnen versterken om gezamenlijk nieuwe datagedreven diensten te ontwikkelen die gebruik maken van data over energieverbruik en de energieproductie?” De ambitie is om bij te dragen aan de energietransitie waar duurzame energie en participatie van burgers via burgerinitiatieven een centrale rol spelen.

Bekijk hier de foto’s van deze workshop.

Dit is de tweede workshop in het kader van de Branche Innovatie Agenda met als focus crossovers tussen de creatieve industrie en de energie sector. In dit traject gaan iMMovator en TNO aan de slag met dienstenontwikkelaars die willen bouwen aan digitale pilotdiensten die gebruik maken van data over energieverbruik en de energieproductie. De kick-off voor dit traject vond plaats op 4 maart en stond in het teken van een eerste brede verkenning van de mogelijkheden die de energietransitie biedt voor crossovers tussen creatieve bedrijven en bedrijven in de energiesector. Lees hier het verslag van deze sessie.

Workshop Energiegedreven innovatie in de energiesector

Datagedreven innovatie als bedrijfsstrategie en de rol van de eindgebruiker

De tweede sessie stond in het teken van business maken in de energiesector. Jop Esmeijer en Marijn Rijken (beiden TNO) verzorgden een inleiding op het doel van de middag. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit verschillende domeinen en de energiesector in het bijzonder besprak Jop Esmeijer datagedreven innovatie als bedrijfsstrategie, het belang van inzicht in het dataecosysteem en waar daarin de kansen liggen voor crossovers. Marijn Rijken ging vervolgens verder in op de veranderende rol van eindgebruikers in de energietransitie. Hoe gaan huidige partijen in de energiesector om met de nieuwe relaties die gaan ontstaan? Hoe doorgronden we het gedrag van de energiegebruiker? En hoe kunnen we dit gedrag beïnvloeden door gebruik te maken van data?

Inzicht in gebruik, power predicition en een slimme leefomgeving

Na de inleidende presentaties was het tijd voor de deelnemers om met business modelling tools zelf aan de slag te gaan met hun te ontwikkelen producten/diensten. De deelnemers maakten een korte pitch van hun huidige business model:  de waarde proposities, hun kernactiviteiten en de (im)materiele middelen waar ze over beschikten, evenals de activiteiten en middelen waar ze juist behoefte aan hebben. Op basis van deze pitches werden dwarsverbanden tussen de verschillende deelnemers in kaart gebracht en geclusterd. Dit resulteerde in drie typen (nog verder te ontwikkelen) waarde proposities die bij kunnen dragen aan de energietransitie:

  1. Energiebesparing voor consumenten op basis van inzicht in verbruik d.m.v. monitoring en presentatie.
  2. Power prediction en load balancing voor zowel energieleveranciers (B2B) als voor lokale communities en individuele consumenten in hun huishouden (B2C).
  3. Dienstontwikkeling op het gebied van de slimme leefomgeving waarbij het totale huishouden als ecosysteem centraal staat  – en energie is hier onderdeel van. Het gaat om diensten die de consument ‘ontzorgen’ en mogelijk benaderen als producent op het gebied van energie en data.

In de aansluitende discussie werden de uitdagingen besproken om vervolgstappen in deze richting te maken. Aan de orde kwamen onder andere:

  • het opschalen van nieuwe datagedreven diensten in Nederland met momenteel slechts een beperkt aantal pilots voor smart grids (ca. 70),
  • de aansluiting bij zowel de belangrijkste probleemeigenaren als hele nieuwe spelers met nieuwe business modellen en nieuwe ambities en vragen,
  • de rol van de overheid om de energietransitie – en de kansen die de transitie biedt – te versnellen.

De middag met onderhoudende discussies leverde nieuwe inzichten op in de energiesector en de kansen voor de creatieve industrie om nieuwe diensten te ontwikkelen die de energietransitie versnellen en nieuwe business genereren. Op basis van de uitkomsten en de feedback van deze sessie wordt een vervolg gepland.

Bekijk hier de foto’s van deze workshop.