20 mei 2015

Business maken met data in de energiesector

Datum & tijd

2015-05-20 12:00:00

Big Data Value center Almere

In de energiesector is een grote verandering gaande van een centrale (fossiele) energievoorziening naar een decentrale, duurzame energievoorziening. Daarbij wordt energie lokaal opgevangen, opgewekt, opgeslagen en gebruikt. (energie)Data speelt daarbij een cruciale rol. Van het in kaart brengen van energiepotenties en kansrijke locaties tot het balanceren van de energie infrastructuur tot mensen in staat stellen regie te voeren over hun eigen energiegebruik en energievoorziening. Wat kan er nu al? Welke diensten kun je ontwikkelen? Wat is het bijpassende business model? Hoe doorgrond je het gedrag van de eindgebruiker? Dienstontwikkelaars die met dit domein aan de slag willen of al zijn, mogen dit niet missen.

In een speciaal traject in samenwerking met TNO zoeken wij dienstenontwikkelaars die willen bouwen aan digitale pilotdiensten die gebruik maken van data over energieverbruik en de energieproductie. Wij helpen je bij het vinden van de juiste partners of launching customers, het opdoen van relevante kennis en het benutten van kansen voor projectfinanciering.

Na de enthousiaste kickoff op 4 maart organiseren we op woensdag 20 mei de tweede bijeenkomst voor de ontwikkeling van datagedreven diensten tbv de energiesector. Deze sessie staat in het teken van “Business maken met energiedata” en kun je ook bijwonen als je de kickoff hebt gemist!

Schrijf je snel in!

Werksessie 2: Business maken met data in de energiesector

Hoe maak ik business met data in de energiesector? Deze vraag staat centraal in de tweede bijeenkomst van de driedelige serie over de ontwikkeling van datagedreven diensten in de energiesector.

TNO verzorgt aan de hand van praktijkvoorbeelden een inleiding op datagedreven innovatie als bedrijfsstrategie:

 • Welke mechanismen zijn er om waarde te creëren met data?
 • Welke nieuwe proposities levert dit op?
 • En welke business modellen passen daarbij?
 • Wat zijn noodzakelijke voorwaarden voor deze diensten?

Vervolgens neemt TNO je mee in de veranderende rol van eindgebruikers in de energietransitie.

 • Hoe kunnen huidige partijen in de energiesector omgaan met de nieuwe relaties die ontstaan?
 • Hoe doorgrond je het gedrag van de energiegebruiker op basis van data?
 • Hoe beïnvloed je het gedrag van eindgebruikers, gebruik makend van data?

Daarna word je door ‘probleemeigenaren’ uitgedaagd om in groepen te werken aan mogelijk zelf te ontwikkelen producten/diensten aan de hand van datagedreven business modelling tools. De groepen kunnen zich richten op:

 • Diensten die bijdragen aan een groter bewustwording hoe je als consument/bewoner bijdraagt aan de transitie en energie minder “low interest” kunt maken (storytelling, customer journey).
 • Diensten die burgercollectieven en particuliere woningbezitters ondersteunen die zelf in actie (willen) komen en niet willen wachten tot een oplossing wordt aangereikt (bijv Buurkracht);
 • Diensten voor energiebedrijven, netbeheerders, productleveranciers gericht op optimaliseren van de infrastructuur en energievoorziening
 • Diensten voor overheden, die de verduurzaming werkelijkheid willen laten worden en de juiste prioriteiten en aanpak willen kiezen (bijv Energieatlas)

Hierbij dienen jouw eigen business modellen en de concepten die zijn voortgekomen uit de eerste bijeenkomst in deze serie als uitgangspunt. Aan het eind van deze tweede bijeenkomst heb je samen met de andere deelnemers concrete datagedreven diensten bedacht. De stappen om deze te realiseren zullen in de derde afsluitende workshop in kaart worden gebracht.

Deelnemen?

Je kunt je via de aanmeldbutton rechtsboven inschrijven voor deelname aan de workshop. Je kunt ook deelnemen als je niet bij de kick-off bijeenkomt bent geweest. Voor deelname wordt een bijdrage van €50,- (excl BTW) in rekening gebracht.

Kick-off 4 Maart

De kick-off die op 4 maart heeft plaatsgevonden stond in het teken van het verkennen van de mogelijkheden die de energietransitie biedt voor cross-overs tussen creatieve bedrijven en bedrijven in de energiesector. Na drie inspirerende presentaties van Irin Bouwman (Powermatching City), Bob Mantel (Energie Atlas) en Gerrit-Jan Valk (TNO), is er in drie deelsessies verkend welke samenwerkingen tussen bedrijven mogelijk zijn en hoe deze vorm zouden kunnen krijgen. Lees hier het verslag van deze sessie.