1 mei 2014
Business

Challenge: 3FM Serious Request to the next level met Social Media en Community building

Donderdag 24 april kwamen ruim 40 creatieve ondernemers en onderzoekers bij elkaar voor een challenge. CLICKNL, Rode Kruis en 3FM daagden de experts uit om na te denken over twee vraagstukken. Wat kun je doen met de Social Media-explosie die zich voltrekt rond 3FM Serious Request? En hoe kan je de Community/fanbase activeren in actie te komen?

Er werd een kick-off gegeven door Wilbert Mutsaers, zendermanager van o.a. 3FM en 3FM DJ Giel Beelen. Kort zetten ze het gevoel van Serious Request neer en kaarten de gebieden aan waar voor hun gevoel nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden. Op het gebied van Social Media vindt er een enorme explosie plaats rondom Serious Request. “Maar behalve dat onze tweet-decks ontploffen doen we hier eigenlijk weinig mee”, aldus Giel Beelen. Het gevoel bestaat bij de organisatie dat er veel meer gedaan kan worden met deze social media explosie, aan de groep experts de opdracht om met concrete ideeën te komen hoe deze explosie inzichtelijk en zichtbaar gemaakt kan worden met het publiek. En hoe deze informatie ingezet kan worden om het publiek te stimuleren acties op te zetten. Want daar gaat het uiteindelijk om: de acties om geld in te zamelen voor het goede doel.

Het mensen in actie brengen is het tweede vraagstuk waarvan Serious Request het gevoel heeft dat er kansen liggen. Logo’s van Serious Request kunnen voor acties gedownload worden, maar er zijn meer mogelijkheden om mensen te helpen met hun acties. Hoe kan Serious Request de community/fanbase rond Serious Request opbouwen/activeren en ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van acties? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat fundraisingacties nog veel breder/groter opgezet worden (opschalen)?

Inspiratie van andere acties
Na de uitgebreide kickoff van 3FM Serious Request hield Social Media Expert John Meulemans (3sixtyfive) een presentatie met een reeks voorbeelden van acties en het gebruik van social media daarbij.

Challenge 3FM Serious Request; Inleiding John Meulemans from iMMovator


Na deze kickoff verdeelden de aanwezigen zich onder in 8 teams verspreid over 4 verschillende onderwerpen. Per onderwerp waren er twee teams om een idee te verzinnen. Onder begeleiding van Marieke Rietbergen (Design Innovation Group) en de Kamer van Koophandel gingen de teams in creatieve sessies aan de slag met de vragen. Na divergeren, convergeren, clusteren en nog eens nadenken kwamen de groepen uiteindelijk met ieder twee ideeën voor 3FM Serious Request. In een pitchsessie presenteerde elke groep één idee aan Wilbert Mutsaers van 3FM en Jeroen Beelen van het Rode Kruis. Ze waren verrast door de diversiteit en kwaliteit van de gepitchte ideeën.

Zo werd een platform gepresenteerd waar mensen die een actie willen uitvoeren en mensen met een idee aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Want sommige mensen willen wel bijdragen maar weten niet hoe, en voor sommige ideeën zijn weer meer mensen nodig dat degene met het idee kan mobiliseren. Ook waren er suggesties hoe succesvolle acties en actievoerders in het zonnetje te zetten, om naar een gezamenlijk doel te werken of juist de onderlinge strijdlust te bevorderen. En natuurlijk ook hoe je veel meer met de informatie uit de social media explosie zou kunnen doen.

In ieder geval genoeg ideeën voor de deelnemers om verder mee aan de slag te kunnen. Kamer van Koophandel en gemeente Haarlem hebben hun ondersteuning al toegezegd. En Challengers 3FM en Rode Kruis gaan zich beraden op welke wijze ze de ideeën van de grond kunnen laten komen.

Het was een dynamische en zeer vruchtbare middag. In de komende weken zullen 3FM, het Rode Kruis, de deelnemers zelf en andere stakeholders de ideeën nog eens rustig doornemen en bepalen welke ideeën ze uit willen werken. Daarbij zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op de groep deelnemers die bij de Challenge aanwezig waren. Ben je geïnteresseerd om ook bij te dragen? Neem dan contact op met Freek van ’t Ooster.

Alle foto’s die tijdens de middag zijn gemaakt zijn te vinden op Flickr.