18 juni 2015
Monitor Monitor Creatieve Industrie Business Talent

Monitor Creatieve Industrie 2014

De Monitor Creatieve Industrie 2014 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de creatieve industrie en de sector ICT in Nederland en de regio. Dit overzicht heeft betrekking op de periode 2005-2013 en is gebaseerd op bestaande gegevens over de economie van ons land. Deze publicatie bouwt voort op de Cross Media Monitor die van 2006 tot en met 2012 vijf edities kende.

Tijdens een lunchsessie op het Media Park in Hilversum zijn op 9 december de resultaten van de Monitor Creatieve Industrie 2014 van iMMovator gepresenteerd. Het onderzoek pleit ervoor het verdienvermogen van de Creatieve Industrie hoog op de beleidsagenda’s te zetten. In de aanwezigheid van beleidsmakers van grote steden en delegaties van de ministeries van OC&W en EZ werd het eerste exemplaar door iMMovator voorzitter Bob Verburg uitgereikt aan Barbera Wolfensberger, boegbeeld van de Topsector Creatieve Industrie. Lees hier het verslag van de lunchbijeenkomst.