3 april 2015
Business

Follow up – Thuis wonen met dementie

Donderdag 19 maart heeft in Bussum op het regiokantoor de follow-up ‘Thuis wonen met dementie’ plaatsgevonden. Onder de ruim 20 deelnemers waren regionale zorginstellingen, dienstverleners, internetbureaus, gamingbedrijven en mediabedrijven. Er is voor het tweede maal op creatieve wijze verkend wat er nodig is om met innovatieve en langdurige oplossingen dementerenden in staat te stellen langer thuis te blijven wonen. Zowel voor mensen met beginnende en gevorderde dementie, mantelzorgers én de professionele zorgdienstverlener zijn vernieuwende oplossingen nodig om dit werkelijkheid te maken. Met de kennis van de voorgaande bijeenkomst gingen de deelnemers dit keer op zoek naar concrete innovaties.

In navolging van de eerste workshop (12 februari) wordt de focus van een Living Lab rondom ‘Langer thuis wonen met dementie’ in de Gooi en Vechtstreek steeds duidelijker. De aftrap van de tweede workshop wordt verzorgd door de bestuurders Patricia Esveld (Hilverzorg) en Aad de Jonge (Inovum). Beide onderstrepen hun betrokkenheid en het belang voor de thuiswonende mensen met dementie, voor de mantelzorgers en voor de regio die landelijk voorop loopt qua vergrijzing. De bestaande oplossingen zijn niet goed genoeg voor de toekomst waarin een verdubbeling van het aantal mensen met dementie wordt verwacht. Als het om mogelijkheden gaat om mensen met dementie te ondersteunen, gaat de ontwikkelingen snel. Sneller dan we kunnen bedenken zelfs. Zoals Aad de Jonge aangeeft: “Eigenlijk verwacht ik het onverwachte”. Kijk naar de ontwikkeling die zorgrobots doormaken (van fysieke hulpmiddelen, naar sociale partners voor patiënten). Oplossingen moeten echter aansluiten bij het dagelijks leven van de kwetsbare groep van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het draait om innovatie die faciliteert, die rust en structuur brengt, die zorgt voor vertraging van ziektebeeld of die mantelzorger rust/ontspanning biedt. Iedere innovator voor deze kwetsbare groep zou daarvan doordrongen moeten zijn. Het uitwerken van “patient journeys” van deze kwetsbare groep kan daarin zeer behulpzaam zijn.

De kans tekent zich af een soort “Living Lab” te realiseren in de Gooi en Vechtstreek voor oplossingen rond Langer thuis wonen met dementie. En dan specifiek ook voor de personen die veel beperkingen onder vinden in huis en relatief veel ondersteuning nodig hebben (ZZP4). Ronald Mooij (TNO) verzorgt daarom een inleiding wat zo’n Living Lab eigenlijk precies is en wat “open innovatie” betekent. Een terugkerend thema is delen en samenwerken. Het delen van innovatieve ideeën, van mensen en middelen om te innoveren, maar ook van opbrengsten en kosten. Hiervoor zijn niet alleen de stakeholders nodig die bij de tweede workshop aan tafel zaten, maar ook partijen als de zorgverzekeraar, gemeente, opleiders (universiteit, HBO en MBO) en onderzoekers.

Presentatie TNO @ Workshop Thuiswonen met Dementie from iMMovator

Het is essentieel om oplossing praktisch te houden en rekening houden met de behoeften van beide groepen is essentieel, benadrukt Jan van Westering, voorzitter van Alzheimer vereniging Gooi- en Vechtstreek.

Ook werd het duidelijk dat oplossingen en diensteninnovatie rondom langer thuis wonen met dementie in te delen valt in langs twee assen:

 1. Voor wie is de dienst bedoeld?
  1. Ondersteuning van de (inwonende) mantelzorger
  2. Ondersteuning van de (vaak alleenwonende) persoon met dementie
 2. Wie levert de dienst
  1. Wat kunnen mensen/mantelzorgers zelf doen/inkopen?
  2. Welke diensten kunnen worden geleverd door (zorg)professionals

Na de discussie wordt de doelstelling uit de eerste workshop aangescherpt:

Aangescherpte hoofddoelstelling en voorwaarden

Het ontwikkelen van een open en praktijkgerichte omgeving (“Living Lab”) in de regio Gooi- en Vechtstreek, waarin stakeholders gezamenlijk en gericht op de behoeften van zelfstandig wonende (extramuraal) mensen met dementie en hun (al dan niet inwonende) mantelzorgers innovatieve producten en diensten kunnen ontwikkelen en toepassen. Stakeholders zijn in ieder geval creatieve partijen, zorginstellingen, gemeente, verzekeraars en opleiders.

Voorwaarde is dat innovatie in het Living Lab kort-cyclisch plaats vindt en dat deze aansluit op de dagelijkse gang van zaken voor een persoon met dementie en zijn/haar mantelzorger en bij voorkeur bijdraagt in het aanbrengen van structuur (‘patient journey’).

In twee groepen is vervolgens doorgewerkt om de beoogde opzet en dienstverlening aan te scherpen vanuit twee dimensie redenerend:

 • de behoefte van de alleenwonende persoon met dementie
 • de behoefte van de (inwonende) mantelzorger

Na de terugkoppeling is van de twee groepen zijn algemene conclusies getrokken hoe een beoogd “living lab” opzet daaraan kan bijdragen.

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier de foto’s die gemaakt zijn tijdens de middag.

Volgende sessie
De volgende sessie ‘Langer thuis wonen met dementie’ zal plaatsvinden op donderdag 28 mei. Kijk hier voor meer informatie en inschrijving.