12 februari 2015

Kickoff Thuis wonen met dementie

Datum & tijd

2015-02-12 08:00:00

Regiokantoor Gooi en Vechtstreek - Bussum

Dienstenontwikkelaars gezocht rond Thuis wonen met dementie

 • Wil je werken aan oplossingen waarmee ook mensen met zwaardere vormen van dementie thuis kunnen blijven wonen?
 • Zie je kansen voor jouw organisatie om zinvolle diensten te ontwikkelen waarmee zorginstellingen, mantelzorgers en de mensen zelf worden ondersteund?
 • Zoek je daarbij samenwerking? Partners?
 • Kun je de kennis en expertise van TNO en de hulp van launching customers gebruiken? 

Wij helpen je bij het vinden van de juiste partners, het opdoen van relevante kennis en het benutten van kansen voor projectfinanciering. In een speciaal traject in samenwerking met TNO, zorginnovatieplatform iZovator en zorginstellingen Inovum en Amaris zoeken wij dienstenontwikkelaars die willen bouwen aan digitale pilotdiensten waarmee mensen met dementie in staat worden gesteld om thuis te wonen.

Kom naar de kickoff op donderdagochtend 12 februari. De zorginstellingen Inovum en Amaris introduceren de context, TNO verzorgt een overzicht van opgebouwde kennis en daarna verken je met andere deelnemers mogelijke diensten waaraan je wilt werken. Wij helpen je bij het vinden van kennis, van partners en van mogelijke (vervolg)financiering. Na de kickoff beslis je zelf of je deelneemt aan het vervolg, dat op hoofdlijnen er als volgt uitziet:

 • Kickoff (12-feb): VERKENNEN case, pilot en oplossingsrichtingen, incl formeren groepen van samenwerkende bedrijven en benoemen benodigde aanvullende kennis/expertise.
 • Werksessie (april): UITWERKEN EN VERDIEPEN, waarin TNO terugkomt met tussentijdse resultaten
 • Werksessie (juni):  OOGSTEN: businesscases, pilots en vervolg. 
 • 18 juni: Eindpresentaties tijdens Mediapark Jaarcongres 2015 

Werksessies 2 en 3 richten zich op daadwerkelijk uitbouwen van oplossingen met directe ondersteuning vanuit TNO. Ze worden zo spoedig mogelijk gepland na de eerste workshop, als we beter beeld hebben van de oplossingsrichtingen, groepsvorming en benodigde/gewenste ondersteuning. 

Voor deelname aan de kickoff wordt een bijdrage van €50,- (ex BTW) aan je doorberekend. Voor de twee overige workshops en inzet TNO bedragen de kosten € 700 excl BTW per deelnemend bedrijf. Schrijf je in via de aanmeldknop hierboven en lees hieronder alvast meer over dit traject.

Thuis wonen met dementie

Op afzienbare termijn worden mensen met dementie niet meer opgenomen in een verzorgingshuis, maar blijven ze thuis wonen. Hoe kunnen we producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan een veilige omgeving thuis? Diensten die mantelzorgers en familie ondersteunen? Diensten die mensen zelf inkopen of door zorginstellingen kunnen worden aangeboden? Samen gaan we aan de slag met oplossingen, producten en diensten, die er aan bijdragen om mensen met dementie langer thuis te laten wonen. Je doet dat niet alleen, maar met hulp van TNO, collega-ontwikkelaars en met zorgdienstverleners. Specifiek zal een pilot gestart worden in de regio Gooi en Vechtstreek, met medewerking van zorginstellingen Amaris en Inovum.

De pilot in Gooi en Vechtreek draait om het volgende: mensen die dementie hebben en niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, worden nu nog opgenomen in een verzorgingshuis. Wanneer je 24 uurs toezicht nodig hebt, niet voldoende structuur in je eigen leven kunt aanbrengen en een gevaar kunt vormen voor jezelf of voor anderen kom je in aanmerking voor een indicatie. Concreet zoomen we in op het thuis laten wonen van mensen met Dementie met een CIZ-indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP) 4. Mensen met een indicatie voor ZZP4 kunnen nu nog gemiddeld 10-14 uur persoonlijke verzorging per week krijgen in een gestructureerde omgeving met 24 uurs toezicht. Er is geen sprake van een gesloten setting maar een open setting waarbij er behandeling plaatsvindt met behulp van een multidisciplinair team. In de toekomst wonen deze mensen thuis. De pilot in Gooi- en Vechtstreek richt zich erop om met behulp van E-Health en dienstenontwikkeling een veilige omgeving thuis te creëren waardoor deze mensen ook echt thuis kunnen blijven wonen. De pilot wordt uitgevoerd met zorginstellingen uit de regio.

Brancheinnovatieagenda

Deze crossover is onderdeel van een samenwerking tussen iMMovator, iZovator en TNO in het kader van een Brancheinnovatieagenda. iMMovator en iZovator brengen je in contact met mogelijke partners, launching customers en maakt je wegwijs in financieringsmogelijkheden. TNO brengt ondersteunende expertise in die zij in andere projecten hebben opgedaan over innovatieve technologie, vernieuwende businessmodellen en de wijze waarop crosssectorale innovatie succesvol werkt. In dit traject ondersteunt TNO deelnemers met kennis en capaciteit tijdens de werksessies. 
Naast dit traject op het gebied van Health wordt een soortgelijk traject georganiseerd rond de crossover met Energy. Hierbij gaat het om datagedreven diensten.

Inzet innovatiemakelaars

Tijdens de uitwerkingsfase is het voor MKB-bedrijven mogelijk om aanvullend op de werksessies gebruik te maken van de inzet van een innovatiemakelaar, individueel of als groep. Mits voldaan aan enkele voorwaarden, komt die inzet in aanmerking voor 50% subsidie. Tijdens de eerste workshop vertellen we hier meer over. De innovatiemakelaar wordt in overleg met jullie aangetrokken en staat je bij op het gebied van managementconsultancy/ advies, innovatie van producten, processen en diensten, technologische bijstand of voor het overdragen van technologie.

Voorwaarden

Geïnteresseerd om deel te nemen aan een van de twee (of beide) sporen? Schrijf je dan in en bouw met ons mee! Voorwaarden voor deelname zijn:

 • Expertise relevant voor de thematiek van deze case hebben en ook in staat zijn om vervolg te geven aan de uitkomst van de Challenge. Bij aanmelding kun je jouw motivatie aangeven. 
 • Deelnemer zijn van het iMMovator Cross Media Network (kostenloos, klik voor inloggen of registreren).
 • Bereidheid tot open kennisuitwisseling 
 • Bewust zijn dat deelname niet per definitie leidt tot voorrang/voorkeurspositie bij eventueel vervolg
 • Bijdrage in kosten van de kickoff van €50 excl BTW. Je ontvangt hiervoor een factuur
 • Als je deelneemt aan het vervolg na de kickoff: bijdrage in kosten van de werksessies en inzet TNO €700 excl BTW. Je ontvangt hiervoor een factuur.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van de inzet van een innovatiemakelaar dan kom je als deelnemer in aanmerking voor 50% subsidie op de kosten van zijn/haar inzet. De andere 50% zal bij jou in rekening worden gebracht.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de blauwe knop 'deelnemen' rechts bovenaan deze pagina. Hiervoor dien je wel een iMMovator account te hebben. Heb je deze nog niet, dan kun je deze aanmaken via dit registratieformulier. Met je account log je in en schrijf je je vervolgens in op deze pagina. Je kunt daarbij je motivatie en inbreng vermelden. Deze gegevens zullen voorafgaand aan de kick-off gedeeld worden met de andere deelnemers van het project.

Door je aan te melden accepteer je bovenstaande voorwaarden. Beoordeling van je aanmelding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van iMMovator en iZovator. Je ontvangt zo spoedig mogelijk en tenminste één week voor de eerste bijeenkomst een definitieve bevestiging van je deelname. Mocht je niet geselecteerd zijn dan krijg je hiervan bericht en worden er geen kosten in rekening gebracht. Vragen? Neem contact op met Freek van ’t Ooster.