3 juli 2017

Wimar Jaeger (Gemeente Hilversum) opent Media Jaarcongres

Opening door wethouder Wimar Jaeger

Als mediawethouder van Hilversum opent Wimar Jaeger het Media Jaarcongres (voorheen het Mediapark Jaarcongres). Jaeger stelt dat het woord ‘park’ weliswaar uit de naam verdwenen is, maar dat het Mediapark nog steeds het kloppend hart van Hilversum Mediastad is. Meer dan 12.000 mensen verdienen hier hun brood. Het park is ook opgenomen in de nieuwe Media Mile die door de gemeente Hilversum wordt ontwikkeld.

Jaeger noemt digitalisering en globalisering als twee belangrijke trends in de media-industrie. Globalisering bedreigt het lokale aanbod. Jaeger waarschuwt dat Nederland geen wingewest moet gaan worden van grote buitenlandse partijen. De Nederlandse media zijn ook nodig voor de pluriformiteit, stelt hij. “Een nieuwe Nederlandse generatie groeit op in hun eigen filterbubbel. Hun beeld op de wereld wordt gevormd op basis van hun profiel op Youtube en Facebook. Voor een brede ontwikkeling van deze generatie moeten we de mediasector koesteren.”

Wil Nederland mee kunnen in een snel veranderende mediawereld, dan moeten landelijke politici en bestuurders de digitale creatieve industrie gaan steunen.

Publieke, commerciële, oude en nieuwe mediapartijen hebben vanuit platform Digital Creativity First hun zorgen geuit in een open brief aan de informateur die werd ondertekend door bijna 200 partijen.

Als grootste uitdaging voor de media-industrie ziet Jaeger de onderlinge samenwerking binnen de media-industrie. Er is volgens hem nu nog sprake van dorpse discussies over oneigenlijke concurrentie. Maar Nederlandse partijen zouden de handen ineen moeten slaan, want het leeuwendeel van de advertentie-inkomsten en consumenten verliezen ze niet aan elkaar, maar aan internationale partijen met nieuwe verdienmodellen.