25 juni 2021
cross media cafe Data Business

Cross Media Café- Datazaken | Sjoerd Pennekamp (SKO)

Een van de grootste ontwikkelingen in het medialandschap de afgelopen jaren, is het gebruik van data. Gegevens over consumenten worden op grote schaal verhandeld tussen mediabedrijven en adverteerders. Maar momenteel is er een verandering gaande: het afschaffen van third-party cookies. De mediabranche is op zoek naar nieuwe manieren om data te verzamelen, zonder daarbij de privacy van consumenten te hoeven schenden.

In het Cross Media Café ‘Media en bereik: datazaken’ van 22 juni ging moderator Monique van Dusseldorp in gesprek met verschillende organisaties over nieuwe mogelijkheden rondom het verzamelen van data. 

Bereiksgegevens

In het najaar verschijnt het Nationale Media Onderzoek (NMO), dat voor het eerst bereiksgegevens van tv, radio, online en print combineert. Al deze media gaan op een andere manier om met advertenties en zijn daarom waardvol om als geheel te onderzoeken. Sjoerd Pennekamp, directeur van de Stichting KijkOnderzoek, vertelt dat het NMO dit doet door gebruik te maken van censusdata, die ze aangeleverd krijgen van bedrijven waar ze mee samenwerken. Zoals tellingen van starts, duur, downloads etc. Deze data worden gekoppeld aan een panel van individuen om meer te weten te komen over het profiel van de eindgebruiker. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van diverse slimme meters en apps, die kijk-, luister- en onlinegedrag monitoren.

Sjoerd benadrukt dat deze vorm van dataverzameling ontzettend veilig is: van een beperkt aantal mensen worden gegevens verzameld waardoor hun privacy goed gewaarborgd kan worden. Met deze inzichten wordt het mogelijk om de gebruiker te volgen in zijn gehele mediagebruik, waardoor het voor omroepen bijvoorbeeld mogelijk wordt om integraal te programmeren. Sjoerd: “Een van de ambities die we hebben is om partijen crossmediaal inzicht te geven in hoe een gebruiker zich gedraagt. Onze manier van onderzoek geeft soortgelijke data als third-party cookies.”

Partijen als Google realiseren zich langzamerhand dat ze zich moeten aansluiten bij standaarden van onderzoek zoals het NMO realiseert. Samen met nieuwe vormen van adverteren, zoals Contextual Targeting, kan zo een nieuwe weg ingeslagen worden op het gebied van dataverzameling.

Cross Media Cafés

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, organiseert Media Perspectives gedurende het jaar diverse Cross Media Cafés. Dit zijn bijeenkomsten voor mediaprofessionals waar de nieuwste ontwikkelingen worden gepresenteerd op het gebied van media, technologie en innovatie.

Met deze Cross Media Cafés dragen we bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling om de media-industrie zo een stap verder te brengen. Bekijk hier de jaarplanning.