6 juli 2018
Fieldlab Virtual Worlds immersive media Content

100 jaar Vrouwenkiesrecht in Virtual Reality

Een project van: Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Justin Zijlstra, Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

De herdenking van 100 jaar Vrouwenkiesrecht in 2019 is een reden tot feest en bezinning en bewustwording. De bezoeker kan via een ‘Toeristenkijker’ de ervaring beleven, met deze kijker kan de gebruiker zich regelrecht in het verleden kijken en zich tussen de demonstraties voor het vrouwenkiesrecht begeven.

100 jaar vrouwenkiesrecht - Toeristenkijker
© Maarten Brinkerink

De jury vindt dit een relatief eenvoudig en daardoor realiseerbaar idee met de benadering van een brede doelgroep (via OBA). Zij vinden het inzichtelijk maken van dit onderwerp via animatie en beleving, meer dan alleen archiefmateriaal, een mooi aanvullende uitdaging.