6 februari 2017

Pieter Haasnoot (Publicism) Cross Media Café – Behind the Filter Bubble

Bekijk slides

Publicism wil vrije pers garanderen met blockchaintechnologie

De vrije pers staat onder druk. Pieter Hasenaareen van de oprichters van Publicism, ziet twee grote oorzaken. Over de hele wereld proberen politieke, terroristische en criminele groepen de pers monddood te maken. Daarnaast verdwijnt de funding van journalisatiek, doordat adverteerdersgelden naar commerciele social media-platforms stromen, waar niet de inhoud van nieuws, maar de clickrate geldt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en diversiteit van de media.

Publicism wil met blockchaintechnologie zorgen dat met name journalisten in probleemgebieden hun artikelen veilig kunnen aanbieden en daarvoor betaald krijgen, zonder tussenkomst van een centrale aansturende partij en zonder controle van autoriteiten. Blockchaintechnologie is de technologie achter de bitcoin, waarmee de waardestromen (bitcoins) van de ene gebruiker naar de andere gebruiker worden geregistreerd, zonder dat daarvoor een tussenpersoon nodig is, die alles regelt en controleert, zoals een bank. De technologie is ondertussen zover ontwikkeld dat het ook mogelijk is om deze voor andere diensten te gebruiken. Het is de bedoeling dat de technologie wordt gebruikt om artikelen te delen, IP-adressen anoniem te houden, recommandaties te delen en betalingen te verrichten. Een van de grootste technische uitdagingen is het garanderen van de anonimiteit van de schrijver.

Een blockchain maakt gebruikt van meerdere servers op verschillende locaties die alle dezelfde content bewaren. Een blockchain gedwongen offline zetten is daarom moeilijk. Als één server uit de lucht wordt gehaald, draaien de andere servers gewoon door. Pieter Hasenaar ziet de blockchain als dé oplossing voor het waarborgen van eerlijke vrij pers.

Pieter Haasnoot (Publicism) - Cross Media Café van 31-01-2017 from iMMovator