6 juli 2018
Fieldlab Virtual Worlds immersive media Content

De verhalen van de 80 jarige oorlog in Augmented Reality

Linie 1629

Een project van: Erfgoed ‘s-HertogenboschSint Lucas en Wij Doen Dingen.
450 jaar geleden barstte de uiteindelijk 80 jaar durende oorlog los. Het is een verhaal van oorlog, onderdrukking, vluchtelingen en migratiestromen. Gekoppeld aan de route Linie 1629 zullen de verhalen van vriend en vijand verteld worden via Augmented Reality.

Linie 1629: Ooggetuigen Beleg van Den Bosch – vriend en vijand
© Maarten Brinkerink

“Het voelt als een heel logische toepassing van AR.” zegt de jury. Het concept zelf, geschiedenis zichtbaar maken op locatie, voelt niet heel vernieuwend en al bijna als een standaard concept. Maar tegelijkertijd wordt er juist een stap gezet van het al bekende naar digitale vernieuwing die waarschijnlijk straks door een breder publiek wordt omarmd. Er zijn heldere realistische keuzes gemaakt in de aanpak van het project (pilotfase), inhoud (ooggetuigenverslagen) en doelgroep (de snackers).