25 juni 2021
Data Tech Business

Cross Media Café- Datazaken | Tom van Bentheim (Opt Out Advertising) en Diana Janssen (DDMA)

Een van de grootste ontwikkelingen in het medialandschap de afgelopen jaren, is het gebruik van data. Gegevens over consumenten worden op grote schaal verhandeld tussen mediabedrijven en adverteerders. Maar momenteel is er een verandering gaande: het afschaffen van third-party cookies. De mediabranche is op zoek naar nieuwe manieren om data te verzamelen, zonder daarbij de privacy van consumenten te hoeven schenden.

In het Cross Media Café ‘Media en bereik: datazaken’ van 22 juni ging moderator Monique van Dusseldorp in gesprek met verschillende organisaties over nieuwe mogelijkheden rondom het verzamelen van data. 

Third-party cookies

Bedrijven weten al langer dat de kranen dicht gedraaid moeten worden op het gebied van third-party cookies. Door de aankondiging van Google om er in 2022 volledig mee te stoppen, staat het onderwerp voor veel bedrijven echter ineens weer bovenaan de agenda. Volgens Diana Janssen, directeur van de Data Driven Marketing Association (DDMA), is het merendeel van haar 350 leden hier op technisch en strategisch gebied nog niet goed op voorbereid. De brancheorganisatie ziet bij haar leden, bestaande uit organisaties als KLM, Greenpeace en verschillende ministeries, vooral zorgen voor de korte termijn: “Wanneer data wegvallen, is het voor hen lastig campagnes bij te sturen en deze te analyseren”.

Tom van Bentheim, Business Development Manager bij Opt Out Advertising, benadrukt echter dat het maken van advertenties niet alleen hoeft met cookies of data. Opt Out Advertising probeert een tegenhanger te zijn in het advertentielandschap dat nu voornamelijk datadriven is. Ze hebben een model ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van Contextual Advertising.

Deze manier van adverteren maakt geen gebruik van data, maar van metadata en analyseert alleen de content. De output die voorkomt uit dit model, maakt het mogelijk om content te labelen en hierdoor kunnen er aannames worden gedaan over de lezer. Dit gaat gepaard met het toevoegen van sentiment aan de analyse. Woorden in een artikel bieden snel duidelijkheid over de lading die het bericht heeft en of bepaalde advertenties hier wel of niet gepast zouden zijn. “Wij laten hiermee zien dat je ook veel kunt met first-party data. Bedrijven bouwen zelf data op en zijn daardoor minder afhankelijk van Bigtech platformen”, aldus Tom.

Cross Media Cafés

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, organiseert Media Perspectives gedurende het jaar diverse Cross Media Cafés. Dit zijn bijeenkomsten voor mediaprofessionals waar de nieuwste ontwikkelingen worden gepresenteerd op het gebied van media, technologie en innovatie.

Met deze Cross Media Cafés dragen we bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling om de media-industrie zo een stap verder te brengen. Bekijk hier de jaarplanning.