30 oktober 2015

Video: Matthijs Dierckx (Control Magazine) @ CMC Games & Media

Video van: Matthijs Dierckx (Control Magazine) over de cijfers uit de Games Monitor
Event: Cross Media Café Games en Media
Datum: 27 oktober 2015