13 mei 2014

Scott Smith (Futurist) @ CMC Sport en nieuwe media

Video van: Scott Smith (Futurist) 
Event: Cross Media Café Sport en nieuwe Media
Datum: 13 mei 2014