13 mei 2014

Paul Dirkse (Wij Zijn Sport) @ CMC Sport en nieuwe media

Video van: Paul Dirkse (Wij Zijn Sport)
Event: Cross Media Café Sport en nieuwe Media
Datum: 13 mei 2014