6 februari 2017

Sander Wubben (Botcave) Cross Media Café – Behind the Filter Bubble

Botcave, van slimme chatbot naar intelligent nieuwsassistent

Een slimme chatbot maken is nog geen sinecure. Sander Wubben, Assistant Professor op dTilburg Center for Cognition and Communication (TiCC) en oprichter van Botcave, ontwikkelt een Nederlandstalige chatbot die uiteindelijk een zeer intelligente nieuwsassistent moet worden die zelfs kan fact checken. Maar zover is het nog lang niet. Chatbots zijn volgens Wubben de toekomst. ‘Mensen zijn app-moe, taal wordt de nieuwe interface.’ Het is nog wel een toer om chatbot de Nederlandse taal in alle nuances aan te leren. Wubben toont een schema waarin hij laat zien dat je chatbots op verschillende moeilijkheidsniveaus kan inzetten. Het eenvoudigst zijn de bots die vaste antwoorden geven op vragen binnen een omlijnd domein. Moeilijker wordt het als vragen over elk onderwerp kunnen gaan en de chatbot ook moet reageren op tone-of-voice. De chatbot moet daarvoor intensief getraind worden. Wubben gebruikt de deep learning-techniek, waarbij Botcave heel veel data en heel veel conversaties moet verwerken. Met Botcave wil Wubben een intelligente chatbot voor het Nederlandse taalgebied ontwikkelen, een taalgebied dat voor internationale ontwikkelaars niet interessant genoeg is.