9 maart 2017

Harald Warmelink (NHTV) Cross Media Café – Uit het Lab

De zee inrichten met serious gaming van CRADLE (NHTV)

Harald Warmelink is onderzoeker serious & applied gaming bij de Academy for Digital Entertainment (ADE) van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Hij werkt daar binnen het research & innovation lab CRADLE, waar op dit moment hard wordt gewerkt aan een digitale serious game rondom Maritime Spatial Planning (MSP). MSP, dat vraagt wat introductie: Harald vertelt dat de Noordzee is ingedeeld in stukken die zijn toebedeeld aan de kustlanden. Net als op het land kunnen er op zee bestemmingsgebieden worden aangewezen, zoals beschermde gebieden, vaargeulen en gebieden voor windmolenparken. Dat is een vrij nieuw bestuurskundig fenomeen. Zo’n 15 jaar geleden werd inrichting een topic, toen België een windmolenpark wilde plaatsen in een gebied waar vaarwegen naar Antwerpen lagen. De C02-besparing die de windmolens zouden opleveren, zou teniet worden gedaan door de extra brandstof die de schepen nodig hadden voor de extra mijlen omvaren. Zo ontstond het idee van een serious game waarin beleidsmakers, planners en gebruikers (bijv. vissers) inzicht krijgen in het belang van maritime spatial planning en het planproces. In 2011 startte CRADLE met een game rond een fictieve situatie. Ondertussen is het spel doorontwikkeld met echte data en is het onder meer toepasbaar voor planning van de Noordzee, de Ierse zee en de Baltische zee. Het spel kan gespeeld worden in meerdere varianten, zoals inzicht krijgen in het planningsproces, of: hoe maak je juiste plannen die de geldende waarden en beleid goed vertegenwoordigen? Er is ook een groot bordspel ontwikkeld voor gebruik in trainingssituaties of werkoverleggen. Meer info: www.mspchallenge.org