3 juli 2017
Business

Madeleine de Cock Buning (Commissariaat voor de Media) @ MJC

Commissariaat van de Media waarschuwt voor verdwijnen pluriformiteit

Madeleine de Cock Buning is voorzitter van het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op de naleving van de Mediawet. Het Commisariaat monitort al 15 jaar de concentratie-ontwikkelingen op de mediamark en brengt de diversiteit in kaart. De Cock Buning waarschuwt dat de vele overnames in de media-industrie leiden tot een minder pluriform aanbod: minder titels en minder inhoudelijke verschillen, met name in de regionale dagbladpers. Dat is zorgelijk stelt ze. “Juist nu zoveel taken van landelijk naar regionaal worden overgeheveld, moet de regionale pers de waakhondfunctie blijven vervullen. Dit is een van de pijlers onder de democratische rechtstaat.”

Het grote aanbod op internet is zeker geen garantie voor pluriformiteit, stelt ze. “Algoritmes zorgen dat mensen in een informatiebubbel leven. Afwijkende meningen en andere geluiden worden niet meer gehoord. En als mensen in filterbubbels leven worden media minder pluriform geconsumeerd.”

De Cock Buning ziet dat oplagen omlaag gaan, kijkcijfers dalen, redacties krimpen, berichten van elkaar worden gekopieerd, en dat - om lezers te behouden - alleen gemaakt wordt wat de lezer of kijker wenst. “Mediabedrijven vechten om de kruimels die grote internationale mediapartijen overlaten.” Ze vreest dat de Nederlandse mediasector ten onder gaat als er niet snel iets gebeurt.

De publieke omroep kan de pluriformiteit behoeden, stelt ze. Daarvoor moeten wel nieuwe toekomstbestendige modellen worden gemaakt. Want er liggen ook nieuwe kansen: er komt weer vraag naar diversiteit.

Welke rol kan het Commissariaat spelen in het bewaken van de pluriformiteit? De Cock Buning antwoordt dat het Commissariaat een gelijk speelveld bewaakt, duidelijkheid schept over samenwerking publiek en privaat (want samenwerking moet kunnen) en door het uitgeven van de mediamonitor die de trends zichtbaar maakt.

Tijdens een expertsessie na het plenaire deel overhandigde De Cock Buning het eerste exemplaar van de jubileumuitgave van de mediamonitor aan Jan Bonjer, hoofdredacteur van het Financieel Dagblad.