6 juli 2018
Fieldlab Virtual Worlds immersive media Content

In een draaimolen de magie van film ontdekken in Augmented Reality

Carnaval de Moutons

Een project van:  Eye Filmmuseum en DROPSTUFF MEDIA
Een voorloper van de film is de zoötroop, een ronddraaiende trommen waarbinnen een strook met losse afbeeldingen tot leven komt. Carnaval de Moutons is een voorstel om te experimenteren met de verbinding tussen fysieke, analoge en virtuele werkelijkheden. Via een Augmented Reality bril, zittend op een schaap in een draaimolen, willen zij aan deze oudste vorm van bewegend beeld een virtuele laag toevoegen.

Carnaval de Moutons
© Maarten Brinkerink

Creatief gezien vond de jury dit een goed idee welke ook realiseerbaar is. Ook zonder de AR-laag lijkt het hen al een spannende ervaring. Voor het bereiken van een breder publiek geven zij de tip om ook gebruik te maken van andere dan de genoemde contexten.