11 december 2014

Paul Rutten (MCI2014) @ Cross Media Café:’Online Video’

Bekijk slides

Slides van: Paul Rutten (MCI2014)
Event: Cross Media Café 'Online video' 
Datum: 9 december 2014 

Paul Rutten (MCI2014) @ Cross Media Café:'Online Video' from iMMovator