11 februari 2015

Slides Jan Albert Jager (yellowbird)

Bekijk slides

Slides van: Jan Albert Jager (yellowbird)
Event: Cross Media Café 'Live Events'
Datum: 10 februari 2015

 

Jan Albert Jager (Yellowbird) @ CMC Live Events from iMMovator