AI & Data Labs

DRAMA/RAAK

Artificiële Intelligentie (AI) speelt een steeds belangrijkere rol in media-organisaties. Veel media-organisaties worstelen met de vraag hoe ze verantwoord met AI-toepassingen om moeten gaan. Door middel van project DRAMA onderzoeken we hoe je media-organisaties kan ondersteunen en begeleiden bij het inbedden van verantwoorde AI in hun organisaties.

DRAMA verantwoorde AI
DRAMA project

DRAMA (Designing Responsible AI for Media Applications) is een driejarig onderzoeksproject waar de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, én meerdere mediapartijen met elkaar samenwerken. Het project is donderdag 7 oktober 2021 van start gegaan en richt zich op hoe we media-organisaties kunnen ondersteunen en begeleiden bij het inbedden van verantwoorde AI in hun organisaties. Het Media Park is het knooppunt van waaruit het project kennis overdraagt en vormt de ontmoetingsplaats voor alle overleggen.


Doel

Het doel van het DRAMA-project is om media-organisaties te ondersteunen en begeleiden bij het inbedden van verantwoorde AI in hun organisaties en bij het ontwerpen, ontwikkelen en inzetten van verantwoorde AI-toepassingen. Maar hoe pakken we dat aan?

Aanpak

DRAMA ontwikkelt domeinspecifieke ethische instrumenten aan de hand van drie praktijkcasussen die zijn aangedragen door media-organisaties:

  • pluriforme aanbevelingssystemen;
  • inclusieve spraakherkenningssystemen voor de Nederlandse taal;
  • collaboratieve productie-ondersteuningssystemen.

De ontwikkeling van de ethische instrumenten wordt uitgevoerd met een Research-through-Design aanpak met meerdere iteraties van informatie verzamelen, analyseren prototypen en testen.

Resultaten

De beoogde resultaten van dit praktijkgerichte onderzoek zijn:

  1. Nieuwe kennis over het onderwerp van verantwoorde AI in de mediatoepassingen.
  2. Op media toegespitste ethische instrumenten.
  3. Verandering in de deelnemende media-organisaties ten aanzien van verantwoorde AI door nauwe samenwerking met praktijkpartners in het onderzoek.

Wil je meer informatie over het project, publicaties of nieuwsberichten lezen? Bekijk hier de website van DRAMA.

 


Meer artikelen over verantwoorde AI:

Meer als DRAMA/RAAK

Het team

Mogelijk ook interessant voor jou