AI & Data Labs

ELSA lab

Het ELSA lab AI, Digital Culture & Media lab is een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Beeld & Geluid, PublicSpaces en Media Perspectives.

AI media lab

Wat is ELSA?

ELSA staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects. Deze domeinen vormen een goede basis voor het ontwikkelen van labs gerelateerd aan kunstmatige intelligentie (AI). Binnen de ELSA labs werken verschillende organisaties samen aan het co-creatie proces. Dit zijn wetenschappers, maar ook de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, kennisinstellingen, en de ‘burger’. Lees meer over het ELSA-concept op de website van de NL AIC Coalitie.

Over het AI, Digital Culture & Media lab

Het AI, Digital Culture & Media is zo een ELSA lab. Dit lab is een samenwerkingsverband van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Beeld & Geluid en Media Perspectives. Daarnaast heeft het lab een breed netwerk van partners uit de IT-sector en creatieve industrie. Het AI, Digital Culture & Media lab genereert en verspreidt kennis rond AI en de digitale cultuur. Bovendien ontwikkelt het AI-gebaseerde oplossingen voor professionals en bouwt aan een kennis-ecosysteem.

Het doel van het lab is om bij te dragen aan de digitale transitie van media- en cultuurorganisaties. Voornamelijk door ontwikkeling van nieuwe kennis, toepassingen en werkwijzen op het gebied van AI en datawetenschap. Mensgericht ontwikkelen is voor dit ELSA Lab het uitgangspunt: recht doen aan de behoeften en belangen van burgers en professionals, ‘ethics by design’ en open kennisdeling. Dat moet de interdisciplinaire samenwerking rond de thema’s AI, digitale cultuur en media stimuleren.

NL AIC Label

Op 17 maart 2022 heeft het AI, Digital Culture & Media lab van de Nederlandse AI Coalitie het NL AIC Label gekregen. Het NL AIC Label betekent een formele erkenning van de kwaliteit van de activiteiten van het lab. De toekenning van het NL AIC Label betekent een impuls voor onderzoek op dit gebied in Nederland. Meer over deze toekenning.

Partners AI, Digital Culture & Media lab

Het AI, Digital Culture & Media lab is een samenwerking tussen de onderzoeksteams van:

Wil je meer weten over het AI, Digital Culture & Media lab? Bekijk de website van het AI Media Lab.

Meer als ELSA lab

Het team

Mogelijk ook interessant voor jou