8 december 2011

Seminar luidheid in distributie

Datum & tijd

2011-12-08 13:30:00

Op 8 en 9 december 2011 wordt in Genève door de EBU een seminar georganiseerd over luidheidproblemen in de distributie, waaronder die in settop-boxen en IDTV’s. Het tweedaagse evenement behandelt het EBU-document Tech3344 en is bedoeld als interactieve sessie om de informatie te delen met medewerkers van omroepen, distributiebedrijven en specialisten op het gebied van settopboxen, televisietoestellen en AV-versterkers. Met name technici van Nederlandse kabel- en andere distributiebedrijven worden opgeroepen hierbij aanwezig te zijn.

Het seminar bestaat uit twee dagen met presentaties, van onder andere Richard van Everdingen, en discussiegroepen. Naast toelichting op het EBU document Tech3344 komen ook praktijkvoorbeelden aan bod, zoals de Franse roll out. Meer informatie over dit seminar is te vinden op de website van de EBU.