26 november 2009

IIP Create Workshop Samenwerken en Intellectueel Eigendom

Datum & tijd

2009-11-26 13:00:00

Op 26 november organiseert IIP Create een workshop over samenwerken en intellectueel eigendom—in die volgorde. De workshop gaat over communiceren en onderling delen, over relaties en vertrouwen, en over het maken van heldere en ‘faire’ afspraken. Er komt een breed scala aan manieren om intellectueel eigendom te regelen aan bod, van open source en creative commons, via copyright en patenten, tot afspraken en contracten, en over verschillende modellen voor open innovatie, van ‘alles vastleggen’ tot ‘niets vastleggen’.

Binnenkort starten er nieuwe innovatieprogramma’s binnen de creatieve industrie. Hier liggen allerlei mogelijkheden voor bedrijven en organisaties om met elkaar samen te werken. Echter, er kunnen allerlei fricties of conflicten ontstaan tijdens samenwerking, bijvoorbeeld over het verdelen van investeringen en opbrengsten of over het regelen van intellectueel eigendom.

De workshop wordt georganiseerd vanuit een project dat TNO uitvoert samen met, en in opdracht van, IIP Create (ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie). In dit project worden, onder andere, richtlijnen en checklists ontwikkeld om beter om te gaan met intellectueel eigendom. Tijdens de workshop wordt er concreet aan de slag gegaan met die richtlijnen en checklists.

Programma 26 november:
13.00 Welkom

13.15 Presentaties en discussie
•    Dirk van Vreeswijk, Syntens: ‘Samenwerken in de creatieve industrie: Een les’
•    Yp Kroon, Octrooicentrum: ‘Intellectueel eigendom in de creatieve industrie: Hoe en wat’
•    Marc Steen en Pepijn Vos, TNO: ‘Open innovatie: Richtlijnen en checklists’

15.00 Interactieve sessies (subgroepen) waarin we concreet aan de slag gaan met enkele cases

16.30 Afsluiting en borrel

Locatie: TNO Informatie- en Communicatietechnologie, Brassersplein 2, Delft

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor de workshop door een email te sturen aan marc.steen@tno.nl , met daarin uw naam en organisatie, en eventueel een specifieke interesse.

Meer informatie op de website van IIP Create