22 januari 2010

Freek van ’t Ooster AV Makelaar Brabant

Datum & tijd

2010-01-22 16:00:00

Op vrijdag 22 januari zal Freek van 't Ooster (ook lid van het iMMovator team) door Lily Jacobs, gedeputeerde economie en duurzaamheid, geïntroduceerd worden als de Makelaar Audiovisuele industrie voor de provincie Noord-Brabant in het Noordbrabants Museum. iMMovator feliciteert Freek met deze prachtige klus die hij naast zijn werk voor iMMovator gaat vervullen. De presentatie valt samen met de opening van de tentoonstelling De Fantasiefabriek.

Samen met de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg investeert de provincie Noord-Brabant in de audiovisuele industrie als kansrijk, creatief cluster. Als eerste stap is de sector gedetailleerd in kaart gebracht via de AV Monitor Brabant.

Parallel is gezocht naar een Makelaar Audiovisuele industrie, die als aanjager voor de sector uitvoering gaat geven aan het AV Impulsplan, het stimuleringsplan voor de AV sector. Deze is nu gevonden in de persoon van Freek van ’t Ooster. Op 22 januari wordt hij voorgesteld en presenteert hij zichzelf en zijn geplande aanpak. De inzet van de AV Makelaar zal zich richten op het creëren van nieuwe kansen voor de AV industrie in Brabant.

Tentoonstelling Animatie in De Fantasiefabriek
Op 22 januari wordt in dezelfde bijeenkomst de grootste expositie over animatie in Nederland geopend in de Fantasiefabriek. De expositie toont een greep uit de schatkamer van de Nederlandse animatie. Films, making ofs, artwork, maar ook beeldende kunst, commercials, games en videoclips zijn bij elkaar gebracht in een unieke tentoonstelling. Tijdens de opening zal een speciale inleiding worden verzorgd door Paul Moggré, gepassioneerd animatiefilmmaker, docent aan de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda en verbonden aan het Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf) in Tilburg

Voor meer informatie en aanmelden, zie de website van het Noordbrabants museum