18 juni 2015

Expertsessie: Scenario-onderzoek Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Datum & tijd

2015-06-18 10:30:00

Villa Heideheuvel, Media Park, Hilversum

Tijdens het Mediapark Jaarcongres organiseert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een expertsessie over het scenario-onderzoek, dat vier toekomstscenario’s voor de journalistiek in 2025 schetst. De belangrijkste resultaten worden de week ervoor gepresenteerd op het Mediafacts Uitgeverscongres. Een week later gaan we in discussie: wat betekenen de scenario's voor de sector? Wat moeten we doen met de waarschuwingen uit het rapport en wat is de mening van experts? Discussieer mee tijdens deze interactieve, gratis toegankelijke expertsessie.

In het voorjaar van 2014 heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer toegezegd een aantal onderzoeken te laten uitvoeren naar de huidige ontwikkelingen in de journalistiek en de gevolgen daarvan voor de maatschappelijke informatievoorziening. Eén van die onderzoeken heeft de staatssecretaris opgedragen aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het resultaat daarvan is de scenariostudie Anders nog nieuws? 

Deze studie presenteert vier verschillende, plausibele scenario’s voor de toekomst van de Nederlandse journalistiek in 2025 en geeft twee niet mis te verstane waarschuwingen. De eerste is dat mediabedrijven en opleidingen die menen reactief op ontwikkelingen te kunnen reageren, in de geschetste scenario’s van 2025 niet meer bestaan. De tweede is dat in drie van de vier scenario’s de publieke functie van de journalistiek in 2025 - zonder de juiste proactieve inzet - teloor zal gaan. De vraag is of er dan binnen de nieuwe informatieorde van gratis nieuwssites, bloggers, sociale media en community-websites voldoende mogelijkheden zijn om brede lagen in de samenleving van betrouwbare en volledige feitelijke en relevante informatie te voorzien, zodat de belangrijkste waarden in onze democratische samenleving overeind blijven. 

Lees hier meer over het Scenario-onderzoek.

Op 11 juni worden de resultaten van het scenario-onderzoek voor de uitgeefsector gepresenteerd tijdens het Mediafacts Uitgeverscongres. Een week later willen we de scenario's met de crossmedia sector bespreken. Wat is uw mening over de geschetste scenario's? Wat moeten we als sector doen om een gezond journalistiek ecosysteem te handhaven? Wat zijn voor bedrijven de te ondernemen stappen om een serieuze speler te blijven?

Programma

11.30-11.50 inleiding op resultaten scenariostudie door René van Zanten, directeur Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

11.50-12.30 Interactieve sessie over de wat de scenario's betekenen vanuit uw perspectief

Locatie: Villa Heideheuvel, Media Park Hilversum

Aanschuiven bij deze sessie en meepraten over de implicaties van het onderzoek? Deze expertsessie is gratis bij te wonen. Schrijf je in bij het Stimuleringsfonds.

Deze expertsessie maakt onderdeel uit van het Mediapark Jaarcongres (MPJC). MPJC is hét media event van het jaar en brengt de televisie, uitgevers, internet, reclame, ICT en telecom wereld samen. Er wordt inzicht gegeven in de stand van zaken in de mediawereld, gericht op innovatie en inspiratie. Het MPJC heeft dit jaar het thema ‘Act Global’. Nederlandse pioniers vertellen tijdens het congres hoe zij het hebben gemaakt buiten onze landsgrenzen. Laat je inspireren door hun enthousiaste verhalen en visies op online video, virtual reality en nieuwe verdienmodellen. Wil je de hele dag MPJC bezoeken? Een ticket naar MPJC kost dit jaar €275,-, maar we geven jou als iMMovator lid graag korting. Gebruik vipcode XE397 F9DB 671E 1B3D en je betaalt slechts €225,-. Schrijf je hier in.