4 oktober 2011

Workshop Branche Innovatie Contract: Fiber to the Home

Datum & tijd

2011-10-04 14:00:00
Op 4 oktober organiseren TNO en iMMovator in het kader van het Branche Innovatie Contract een workshop over Fiber to the Home. Na aanleiding van de startbijeenkomst op 30 juni zijn twee cases gedefinieerd Fiber to the Home waar de komende maanden aan gewerkt gaat worden door TNO, iMMovator en deelnemers. Tijdens de eerste workshop wordt dieper ingegaan op de probleemstelling, het kader en aanpak.

Branche Innovatie Contract
IMMovator en TNO werken samen in het project Branche Innovatie Contract iMMovator om innovatieve MKB-bedrijven inzicht te geven in de kansen voor nieuwe diensten door technologische ontwikkelingen, standaarden en bewegingen van de markt. Ook gaat TNO samen met de bedrijven en iMMovator aan de slag om samen eventuele knelpunten op te lossen. FttH en ConnectedTV staan in het project centraal.

Op 4 oktober wordt de eerste workshop, uit een serie van drie, georganiseerd. Tijdens deze workshop worden de cases (die voortgekomen zijn uit de eerste bijeenkomst) verder uitgediept. Doelstellingen zijn de probleemstelling helder krijgen en de aanpak en het kader bepalen. Hieronder vindt u een beschrijving van de cases.

Bent u geïnteresseerd om als deelnemer aan het project bij te dragen aan de bijeenkomsten? Neem dan contact op met Mascha van Dort.

Case A: toegang tot de managed service lane
In deze case staat de volgende vraag centraal: Hoe kun je als kleine, nieuwe speler toegang krijgen tot de managed services lane, en daar diensten aanbieden? In deze case wordt aandacht besteed aan zowel technische als organisatorisch aspecten van open toegang tot breedbandverbindingen met kwaliteitsgaranties. Dit type verbindingen wordt op dit moment al wel door ISPs intern gebruikt voor het leveren van IPTV en VoIP telefonie, maar ze zijn nog niet of beperkt beschikbaar voor diensten van andere aanbieders. Technisch kan het bij toegang tot de managed service lane gaan om het beschikbaar komen van losse verbindingen, bijvoorbeeld voor het realiseren van een upstream met gegarandeerde bandbreedte. Een andere mogelijkheid is het krijgen van toegang tot een bestaande managed verbinding of dienst, zoals IPTV. Gekoppeld aan deze technische aspecten spelen organisatorische vragen: deze nieuwe vorm van toegang vraagt om nieuwe afspraken in de keten om de waarde van de verbindingen goed tot zijn recht te laten komen. Deze case richt zich specifiek op toegang tot de managed service lane in lokale glasvezelnetwerken. In deze case kunnen ook enkele issues over devices en over gebruiksgemak worden meegenomen. 
 
Case B: lokaal organiseren van succesvolle diensten
In deze case staat de volgende vraag centraal: Hoe kun je succesvolle diensten ontwikkelen waarbij de focus ligt op lokale acceptatie?  Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen belangrijk:

  • Hoe maken we de lokale behoefte inzichtelijk, wat is een goede methode voor vraagbundeling?
  • Wat zijn succesfactoren om de dienst laagdrempelig in gebruik te laten zijn?
  • Wat zijn essentiële technische bouwblokken om deze diensten te realiseren? Met de juiste SLA's?
  • Hoe kan dit platform opgeschaald worden naar landelijk gebruik? Hoe kan de ontwikkelde kennis hergebruikt worden?
  • Hoe organiseren we de samenwerking met de relevante stakeholders?
  • Hoe organiseer je door gebruikers gecreëerde content en hoe kun je kwaliteit garanderen, zoals bijvoorbeeld wekelijks de lokale voetbaluitslagen?
Centraal bij het ontwikkelen van deze diensten staat het business model. Die is immers cruciaal voor succesvol ontwikkelen, opschalen en exploiteren van nieuwe diensten. Het ontwikkelen van een positief business model is ingewikkeld omdat er onzekerheden zijn... veel diensten werken prima via het open internet ... waarom zou je in die 'complexe' managed service lane willen (technisch, organisatorisch, regelgeving, etc.) en zoveel onzekerheid (veel partijen in de keten, ingewikkelde service level agreements, aansprakelijkheid en risico's)?