12 april 2011

Voorlichting over subsidie voor pilotprojecten vanuit het Mediaprogramma

Datum & tijd

2011-04-12 17:00:00

Initiatieven die gericht zijn op een betere toegang tot Europese audiovisuele content, gebruik makend van nieuwe en innoverende technologieën.
Op dinsdagmiddag 12 april organiseert iMMovator samen met MEDIA Desk Nederland een voorlichting over het MEDIA Programma. Specifiek gaat het om de regeling voor pilot projecten, waarin subsidie wordt verstrekt aan Europese organisaties - die in samenwerking een pilot opzetten waarbij (technologische) diensten of producten worden ontwikkeld met als doel het (her-)gebruik van Europees audiovisueel materiaal. In totaal is er 1,5 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling.

Voor wie?
De subsidieregeling staat open voor profit en non-profit organisaties en gezien de doelstellingen van het programma zijn media en mediatechnologiebedrijven (met een sterke link naar ICT) het meest voor de hand liggend als mogelijke indieners.


Doelstellingen van het MEDIA Programma:

 • Het streven naar een sterke Europese audiovisuele sector, waarbij Europa's culturele identiteit en erfgoed centraal staan;
 • Het bevorderen van de circulatie van Europese audiovisuele werken binnen en buiten Europa;
 • Het versterken van de concurrentiepositie van de Europese audiovisuele sector door het vergemakkelijken van de toegang tot financiering en het bevorderen van het gebruik van digitale technologieën.

Pilotprojecten kunnen gericht zijn op:

 • Distributie
  Nieuwe manieren van creëren, distribueren en promoten van Europese content op non-lineaire manier (via internet, mobiel, interactief, connectedTV, IPTV).
 • Open media productie omgeving
  Een asset management toolbox op basis van open standaarden tbv productie.?
 • Junction media portal
  Het verbeteren van toegang tot content door slim en semantisch zoeken bijvoorbeeld.

Over de aanvragen die voor de zomer worden ingediend, zal eind van het jaar bekend worden gemaakt welke gehonoreerd worden.

Belangrijke voorwaarde is dat de pilot wordt gedaan met partners uit verschillende landen. Op 12 april zal Dominique van Ratingen meer informatie geven over de opzet van de regeling, de ondersteuning die de MEDIA Desk  kan bieden bij het opstellen van projectvoorstellen, alsmede het zoeken van geschikte partners voor de uitvoering van de projecten.

Beschikbaar budget:

 • 5-6 projecten zullen op basis van kwaliteit worden geselecteerd
 • De projectomvang ligt gemiddeld tussen de € 150.000 en € 450.000
 • Subsidie is maximaal 50%, wat betekent dat minimaal de helft van de projectbegroting zelf zal moeten worden gefinancierd.


Locatie:

Media Academie, Villa Heideheuvel op het Mediapark in Hilversum

Datumtijd:
Dinsdag 12 april 16u-17u30 en een korte borrel erna.