31 maart 2011

IPC subsidie voor dienstaanbieders Dutch Health Hub

Datum & tijd

2011-03-31 16:00:00

Medische centra krijgen steeds meer te maken met de opslag, verwerking en raadpleging van digitale multimediale data. Het opzetten en onderhouden van datacentra en het implementeren van diensten is echter geen corebusiness. De Dutch Health Hub biedt medische centra de mogelijkheid deze enabling technologie als dienst af te nemen zonder zelf de benodigde investeringen te doen in geld en technologische kennis. Dienstaanbieders krijgen met de Dutch Health Hub een marktplaats waarop zij direct diensten kunnen aanbieden aan diverse medische centra.

Het streven is om in 2011 in samenwerking met één of meerdere Universitaire Medische Centra een pilot voor een shared service center op te zetten waarbij opslag en ontsluiting van multimedia en (beeld)materiaal uit o.a. MRI en CT scanners centraal staat. Dit platform moet uitgroeien tot een Dutch Health Hub waar open standaarden voor veilige opslag en (her)gebruik van data gelden. Alle medische centra kunnen hun materiaal (duurzaam) opslaan en bedrijven en instellingen kunnen op een gestandaardiseerde manier diensten ontwikkelen ten behoeve van zorgverbetering, onderzoek en educatie. Naast de positieve effecten op de volksgezondheid zijn hiermee op termijn ook aanzienlijke kostenreducties in de zorg te realiseren.

De IPC subsidie
IMMovator en iZovator willen eind april 2011 een IPC subsidie aanvragen bij AgentschapNL voor een groep van 10-20 MKB-bedrijven die diensten willen ontwikkelen of willen ontsluiten op de Dutch Health Hub. Hiervoor zijn wij op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn om mee te werken en hiervoor een eigen plan en begroting willen opstellen. De subsidieregeling voorziet in minimaal € 15.000 en maximaal € 30.000 subsidie die besteed kan worden aan onderzoek, kennisverwerving en productontwikkeling. Van deze subsidie moet een deel in samenwerking worden besteed met de andere deelnemers in het project.

Om het exploitatiemodel van de Dutch Health Hub verder vorm te geven is het nodig dat de dienstaanbieders in afstemming met hardware leveranciers en Universitair Medische Centra onderzoek doen naar standaardisatie van opslag en mogelijkheden voor (her-)gebruik. Daarnaast is onderzoek nodig naar de vorm en opzet van de marktplaats waarin diensten kunnen worden aangeboden en afgenomen (onder andere verdienmodellen, afrekening, etc.). Aan alle deelnemers zal worden gevraagd mee te investeren (in tijd en geld) om deze twee activiteiten te realiseren. Dit zal naar verwachting 33% van de subsidiabele kosten betreffen. De andere 67% kan aangewend worden voor de eigen innovatie.

Voorlichtingsbijeenkomst
Op donderdag 31 maart wordt om 15:00 uur in Hilversum op het mediapark een informatiebijeenkomst gehouden waarbij Oscar Wijsman en Arno Bouwens (iMMovator) en Peter Walgemoed (Carelliance) meer informatie over het project, de subsidie en de visie op de Dutch Health Hub geven. Er is dan uitgebreid de gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van deze bijeenkomst wordt gevraagd of bedrijven een plan voor deelname willen opstellen.


Kengetallen subsidie

  • Het projectplan van ieder bedrijf omvat minimaal € 30.000 en maximaal € 60.000 aan subsidiabele kosten.
  • 50% van deze kosten wordt aan subsidie verstrekt door AgentschapNL  (€ 15.000 tot € 30.000).
  • Voor de twee collectieve projecten wordt 33% van de begroting gereserveerd. Bij een projectplan van € 60.000 is dit dus € 20.000 (waarvan € 10.000 subsidie).

Betrokken partijen bij dit initiatief:
  • AgentschapNL Innovatie – subsidieverstrekker aan MKB
  • Syntens – innovatie adviseurs, begeleiden de potentiële deelnemers bij het opstellen van hun innovatieplan.
  • iZovator – Het regionaal kennis- en innovatieplatform in de regio Gooi en Vechtstreek gericht op innovatie in de zorgeconomie.
  • iMMovator – expertisecentrum voor de media
Inschrijven
Voor vragen over de informatiebijeenkomst van 31 maart kunt u terecht bij Arno Bouwens van iMMovator. IMMovatorleden kunnen zich hieronder direct inschrijven voor de gratis informatiebijeenkomst. Bent u geen lid van iMMovator? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar Arno Bouwens.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden in de Media Academie , Villa Heideheuvel op het Media Park.