28 november 2013

TNO Workshop: automatisering van beeldregistraties

Datum & tijd

2013-11-28 14:30:00

Dankzij YouTube is het distribueren van video via internet een fluitje van een cent. Alleen, het registreren van een event is nog steeds kostbaar. Computer Vision, het automatiseren van beeldregistratie, kan een uitkomst bieden. Op 28 november legt TNO uit over het gebruik van intelligente beeldherkenning voor automatische beeldregistratie.

Computer Vision
De kosten van video distributie zijn dankzij het Internet sterk gedaald. Echter, het maken van een beeldregistratie, bijvoorbeeld van een concert of sportwedstrijd, is nog steeds erg kostbaar. Camera’s moeten namelijk bemand worden om de juiste hoogtepunten te kunnen vastleggen. Ook voor beveiligingstoepassingen geldt dat het nog steeds een arbeidsintensieve taak is om de juiste beelden te vinden, af te kijken en te beoordelen.
 
Deze workshop gaat in op de mogelijkheden van “Computer Vision” voor het automatiseren van de hiervoor genoemde taken, waarbij er een focus ligt op het automatisch aansturen van de camera’s. Daarbij wordt ook ingegaan op de bruikbaarheid voor de verschillende toepassingen, technische aanpak en onderwerpen zoals gebruik van Open source, persoonsdetectie en het vinden en bepalen van de juiste “Region of Interest”.

Amsterdam RAI – Week van de Ondernemer
28 November, 14:30 - 16:00
Aanmelden: via dit formulier of een mail naar Anton.havekes@tno.nl