30 juni 2011

TNO-iMMovator bijeenkomst: FttH: Kansen voor innovatieve, kleine bedrijven voor diensten over snelle netwerken

Datum & tijd

2011-06-30 15:00:00

Glasvezel levert “onbeperkte” bandbreedte naar ieder huishouden en biedt nieuwe kansen voor leveranciers van media & entertainmentdiensten. De belofte is dat bedrijven, groot maar vooral ook klein, hun diensten en content in gewenste kwaliteit kunnen distribueren. Echter, er zijn ook barrieres waar bedrijven tegen aan lopen. IMMovator en TNO organiseren samen een bijeenkomst om te kijken hoe we met oplossingen de uitrol van nieuwe diensten kunnen versnellen.

Kleine, innovatieve bedrijven lopen tegen allerlei barrières aan als ze diensten willen leveren over glasvezel, zoals hyperlokale media of andere sectoren zoals, zorg, onderwijs en user-generated diensten. Barrières zorgen ervoor dat het lastig is om de gewenste diensten te leveren met een kloppende business case. TNO en IMMovator gaan samen met bedrijven de barrières in kaart brengen en gezamenlijk oplossingen zoeken. Door samen op te trekken met TNO en iMMovator kunnen bedrijven van elkaar leren en de uitrol van hun nieuwe diensten versnellen.

Presentatiemiddag Kansen FttH 30 juni

Als eerste stap organiseren TNO en IMMovator op 30 juni een interactieve presentatiemiddag voor bedrijven. Deze middag is vooral van belang voor kleine, innovatieve bedrijven die diensten willen leveren over FttH en willen weten wat nu de stand van zaken zijn op op het gebied  van de techniek, markt en ontwikkelingen rondom FttH, netwerkneutraliteit en open toegang. Mocht je al issues hebben, die je wilt oplossen, neem deze mee naar de middag.

De deelnemers worden namelijk uitgedaagd om in te haken met concrete cases, issues en uitdagingen die zij nu zien bij de distributie van hun content en diensten en willen oplossen. Het doel van deze middag is ook om twee cases van nieuwe diensten te selecteren, met daarbij een groep deelnemers, die relevant en nuttig zijn om periode na de zomer (september – november) praktisch op te lossen.
 
De presentatiemiddag staat voor iedereen open, los van deelname aan vervolg. IMMovatorleden kunnen zich gratis hieronder inschrijven.

Programma

14:00 – 15:00 overzicht techniek, markt en ontwikkelingen rondom FttH door TNO
15:00 – 15:30 single-slide bijdragen van deelnemers íssues
15:30 – 16:00 coffeebreak
16:00 – 16:30 opbreken in twee groepen voor verder uitdiepen cases
16:30 – 17:00 plenaire terugkoppeling en vervolgafspraken