6 april 2010

Syntens Masterclass: Snelle groeiers

Datum & tijd

2010-04-06 16:00:00

Op dinsdag 6 april start Syntens weer met een nieuwe Masterclass Snelle Groeiers.  Snelle Groeiers zijn bedrijven die (snel) groeien en/of groeiambitie hebben. De masterclass is bedoeld voor ondernemers met minimaal drie personeelsleden. Tijdens de masterclasses ervaren deelnemers de kracht van leren van collega ondernemers door met elkaar te spreken over kansen, knelpunten, de toekomst en uw eigen rol.

De acht tot tien ondernemers komen vijf bijeenkomsten bij elkaar. De sessies zijn inspirerend en interactief. Leren gebeurt zowel van elkaar als door en met inspirerende gastsprekers. Ook krijgen deelnemers de mogelijkheid een ondernemerstest in te vullen. Ze ontvangen hiervan een rapport. De masterclass heeft tot resultaat dat men proactiever gaat werken en de organisatie inricht op meer snelheid en resultaat.
 
De masterclass is voor bedrijven met de volgende kenmerken

•        Veel nieuwe klanten binnengehaald: en nu nog leveren!
•        Medewerkers meekrijgen is een kunst apart
•        Veel ideeën die nog weinig resultaat opleveren
•        We doen alles en laten niets

Na de masterclass hebben deelnemers de volgende handvatten die helpen bij de volgende vragen:
•        Hoe laat ik me minder sturen door de vraag uit de markt?
•        Hoe laat ik me minder leven door de waan van de dag?
•        Hoe bepaal ik mijn eigen richting en houd ik daar in de praktijk aan vast?
•        Hoe maak ik mijn onderneming minder afhankelijk van mijzelf en versterk ik mijn medewerkers?
•        Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers het gezamenlijke doel dienen en intuïtief elkaar begrijpen  zonder hiervoor allerlei regels op te stellen?
•        Hoe houd ik mijn bedrijf financieel gezond bij de snelle groei?
•        Hoe vergroot ik mijn inzicht en overzicht van de financiële situatie?
 

Programma

Sessie 1: 06-04-10 - KENNISMAKING / INTRODUCTIE

- informatie uitwisselen over deelnemers en bedrijven
- uitwisselen wat een ieder komt halen en brengen
- wat typeert snel groeiende bedrijven en vraagt extra aandacht
- voorbereiding op tweede bijeenkomst   


Sessie 2: 18-05-10 - TROUW BLIJVEN AAN JE KERN: DE ROL EN INVLOED VAN DE ONDERNEMER
- sterke punten
- waarden
- ambities
- strategie

Sessie 3: Datum in overleg - MEER GRIP OP GELD  
- financieel gezond blijven bij groei
- investeringsbeslissingen kunnen onderbouwen
- rendement
- financieringsbronnen
  MET GASTSPREKER  


Sessie 4: Datum in overleg - GROEIEN SAMEN MET JE MEDEWERKERS
- weerstanden, waar komen ze vandaan
- omgaan met weerstanden
- kansen voor medewerkers en ondernemer
- leiding geven aan groei zelf doen, of anders organiseren

Sessie 5: Datum in overleg - PERSPECTIEF OP NETWERKEN EN ZAKELIJKE ACQUISITIE
- huidige netwerk
- gewenste netwerk
- actiegerichtheid
- de goede klanten binnen houden
 MET GASTSPREKER  

Tijden
De bijeenkomsten zijn laat in de middag tot vroeg in de avond van 15.00 uur tot 20.00 uur. Om 18.00 uur wordt er  gezamenlijk gegeten.

Locatie
Kantoor Syntens
Kelvinbaan 42
3439 MT Nieuwegein

Voldoende gratis parkeerruimte beschikbaar.

Aanmelden en/of vragen
Voor aanmelding  en/of vragen  kunt u een mail sturen aan Moniek Soederhuizen of Pieta Stam .

Kosten
Kosten voor deelname aan de masterclass zijn € 299,- per ondernemer.