2 december 2016

Save the date: HACKATON de mens zien bij dementie

Datum & tijd

2016-12-02 11:00:00

Amsterdam

‘DE MENS ZIEN BIJ DEMENTIE’ 

Hoe kunnen producten, diensten en services beter worden afgestemd op de wensen van mensen die leven met dementie en hun mantelzorgers zodat zij langer zelfstandig en prettig thuis kunnen wonen?

TNO nodigt ontwikkelaars, ondernemers, ontwerpers, onderzoekers, docenten en studenten en ieder ander die is geïnteresseerd uit om mee te doen aan de hackathon ‘De mens zien bij dementie’. Deze wordt gehouden op vrijdag 2 december 2016 in Amsterdam. Op donderdag 10 november is er een voorbereidende inspiratie- en informatiemiddag. 

Tijdens de hackathon gaat het erom een innovatieve ‘fit’ te bouwen tussen vraag en aanbod. Teams werken aan een oplossing waaraan mensen die leven met dementie in hun dagelijks leven echt iets hebben. De vonken gaan ervan afspatten.
Gedurende de dag heeft u de gelegenheid om aanwezige experts te raadplegen uit zowel de creatieve industrie, zorg, wetenschap, sociale innovatie als ondernemerschap. Nieuwsgierigheid en het willen exploreren van nieuwe mogelijkheden zijn het startpunt voor de hackathon. 

Informatie en aanmelden:
Marian Schoone, marian.schoone@tno.nl