7 februari 2012

NHL organiseert masterclass Talent- en Conceptontwikkeling

Datum & tijd

2012-02-07 10:00:00

Het Kenniscentrum Multimedia van NHL Hogeschool biedt vanaf februari 2012 de Masterclass Talent- en Conceptontwikkeling aan. Deze Masterclass is geschikt voor zelfstandige ondernemers die bewust, grensverleggend, succesvol en geïnspireerd willen creëren. Tijdens de driedaagse Masterclass op Vlieland ontwikkelt u een eigen visie op uw leiderschap die u kunt vertalen naar uw onderneming. Wat is uw doel, voor wie is het bedoeld, wat wilt u er mee bereiken, met wie wilt u dit doen? Deze en meer vragen komen aan bod tijdens de verschillende storytelling sessies die u samen met studenten die de minor Concepting volgen, volgt.

Voor wie?
Deze Masterclass is geschikt voor zelfstandige ondernemers met passie die bewust, grensverleggend, succesvol en geïnspireerd willen creëren vanuit zichzelf. Met eigen talenten als doelgericht middel om dit waar te maken. Als u het beste uit uzelf wilt halen kan deze Masterclass inzicht en handvaten bieden.

Doel van de Masterclass
Tijdens de Masterclass leert u spelenderwijs de kracht van uw talenten en verantwoordelijkheid voor eigen handelen beter kennen. De Masterclass helpt u een eigen visie te ontwikkelen op uw leiderschap die u kunt vertalen naar uw onderneming. Wat is uw doel, voor wie is het bedoeld, wat wilt u er mee bereiken, met wie wilt u dit doen en wanneer zijn enkele van de vragen die aan bod zullen komen. De Masterclass geeft u direct inzicht in uw zelfbestuur, activiteiten, belemmeringen, inspiratiebronnen, voorwaarden en visies in uw eigen specialiteit.

Resultaat
Inzicht in uzelf door conceptmatig denken en doen. U versterkt uzelf van binnenuit door nieuwe inzichten en een creatieve doe- en denkwijze. U gaat ervaren wat directe toepasbaarheid is van uw talenten en co-creatie in uw eigen omgeving.

Inhoud
Tijdens verschillende inhoudelijke onderdelen van de Masterclass (verspreidt over drie dagen en vijf minorbijeenkomsten) word je op diverse manieren geïnspireerd om luchtig, speels en eerlijk naar jezelf te kijken en stappen te zetten in datgene wat je echt wilt bereiken. Het is een rondleiding door fases van storytelling die symbool staan voor verschillende werkvelden van bewuste creatie en co-creatie. Dit alles doet u samen met 50 a 60 studenten die dezelfde Masterclass volgen in het kader van hun studie en de keuze voor de minor concepting.

Talent & Creatie
Fases van storytelling worden tijdens deze Masterclass aangereikt in de vorm van het Talent&Creatie spel. Door toepassing hiervan gaat u keuzes maken die u helpen met focus op uw eigen co-creaties. Om vervolgens met behulp van deze handvaten kansen en bedreigingen in beeld te brengen en deze verder te benutten of om te buigen voor uw onderneming.

Meer informatie en aanmelden via de website van de NHL over de minor Concepting.