27 maart 2014

Meet the Innovators

Tickets Gratis

Datum & tijd

2014-03-27 12:00:00

Koninklijke Schouwburg

Stimuleringsfonds voor de Pers organiseert op 27 maart de bijeenkomst 'Meet the Innovators. Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer te weten over (journalistieke) start-ups, laten nieuwe initiatieven zien wat ze in huis hebben en wordt o.a de Toekomstprijs uitgereikt. Wil jij deze inspirerende dag niet missen of ben je een veelbelovend journalistiek initiatief dat zich wil presenteren, meld je dan aan!

Programma
Het programma start met een bijeenkomst over het omgaan met (journalistieke) start-ups. Welke rol kunnen bestaande mediabedrijven spelen? Wat kunnen ze leren van start-ups? Hoe doen ze dat in het buitenland? Hoe ver zijn mediabedrijven in Nederland? We hebben de volgende sprekers bereid gevonden hun visie hierop op te geven: Bart Brouwers (TMG), Elisabeth Palombo (Bonnier), Heiko Scherer (Clapp Mobile) en Peter Vandermeersch (NRC).

Tijdens het tweede deel van de middag kun je kennismaken met een aantal nieuwe initiatieven die laten zien wat ze in huis hebben en wat ze voor anderen kunnen betekenen.

Aan het eind van de bijeenkomst (rond 16:00 uur) presenteren de drie winnaars van The Challenge - een wedstrijd voor jonge, ondernemende journalisten - zich aan het publiek en een deskundige jury. Eén van de winnaars maakt kans op het winnen van De Toekomstprijs, één van de prijzen die later die avonds tijdens de Tegel-uitreiking wordt toegekend.

De Tegel-uireiking
Sinds 2007 wordt jaarlijks de journalistieke prijs met nationale uistraling uitgereikt: De Tegel. De Tegel is een erkenning van en eerbetoon aan jounalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van de verschillende Nederlandstalige jounalistieke producties. Producties, zoals, nieuws, verslaggeving en interviews. Het is een aanmoediging voor journalistieke vernieuwingen en het journalistiek talent.

Aanmelden
Wil je deze middag bijwonen? Aanmelden voor dit congres kan via de website van Stimuleringsfonds voor de Pers. Deelname is gratis

Wil je je als nieuw veelbelovend initiatief presenteren tijdens deze middag? Neem dan contact op via info@svdp.nl.

Als je de Tegel-uitreiking wilt bijwonen, kun je je hier inschrijven. Daar kun je ook aangeven of je het diner wilt bijwonen.