16 januari 2014

Mastertraject v.a. 16 januari 2015: groei door samenwerking

Tickets vanaf €199,-

Datum & tijd

2014-01-16 13:00:00

Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management

Het delen van kennis, ervaring en middelen is van vitaal belang voor kleinere bedrijven en zzp’ers om innovaties te realiseren en de marktpositie te verbeteren.

Uit recent onderzoek van o.a. Hogeschool Utrecht blijkt dat er grote behoefte is aan structurele samenwerking in de zakelijke en creatieve dienstverlening. Ondernemers willen meer halen uit vrijblijvende netwerkverbanden, zoeken naar manieren om gezamenlijk te innoveren en de markt te benaderen. Ze geven aan hun zelfstandigheid en kracht als onderneming te willen behouden en niet geïnteresseerd te zijn in bundeling van ondernemingen tot één juridische entiteit door fusie of overname.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen organiseert Hogeschool Utrecht (HU)in samenwerking met U CREATE een mastertraject van 6 bijeenkomsten voor ondernemers die ondersteund willen worden door specialisten bij de opstart van samenwerking of bij al bestaande samenwerking. Parallel aan de bijeenkomsten doet de HU onderzoek naar issues en uitdagingen in samenwerking, waarvoor deelnemers gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen bij de intake en hun medewerking te verlenen aan diepte interviews.

OPZET
Iedere bijeenkomst is opgebouwd uit een deel ‘masterclass’ waarin kennisdeling over het thema centraal staat en een deel ‘werktafels’ waarin ervaringsuitwisseling en kennistoepassing in het eigen bedrijf centraal staat. We maken hierbij gebruik van specialisten uit hetKenniscentrum Innovatie en Business en uit een ruim netwerk van (regionale) ondernemers uit MKB-projecten zoals Mijn bedrijf 2.0Return on CreativityThe Future Nowen Touchpoints.

TIJDSTIP
Vrijdagmiddagen, 14.00 – 18.00 uur, vanaf 16 januari 2015

PROGRAMMA

16 januari 2015   -  (Rechts)vormen van samenwerking.Door dr. Lex van Teeffelen, Lector Bedrijfsoverdracht en innovatie

30 januari 2015  –  Marktbewerking bij samenwerking.Door dr. Gerrita van der Veen: Lector Marketing, Marktonderzoek en innovatie

13 februari 2015  – Business modellen voor samenwerking.Door ir. Jan Klingen: adviseur / coach business modellen (onder voorbehoud)

6 maart 2015        – Financiering. Door Michiel van der Ven,docent/onderzoeker lectoraat Financiële Advisering en Innovatie
en drs. Gerrit-Jan Lanting, docent/onderzoeker lectoraat Financiële Advisering en Innovatie

27 maart 2015      –  Samen innoveren. Door drs. Michael Makowsk,  docent / trainer opleiding Bedrijfskunde

10 april 2015        –  Facultatief thema

KOSTEN
Voor Zzp-ers: € 199,-
Voor ondernemers met personeel € 399,-
(Geen BTW verschuldigd)

MEER INFORMATIE
Dit mastertraject is onderdeel van het project ‘Innovatie en groei door samenwerken MKB’. Lees hier meer >>

Voor vragen kun je contact opnemen metastrid.bolland@hu.nl of teja.degroot@hu.nl.