4 maart 2015

Kick-off Crossover Energy: datagedreven diensten

Datum & tijd

2015-03-04 13:00:00

Big Data Value Center / Places to Work Almere

In de energiesector is een grote transitie gaande van een centrale (fossiele) energievoorziening naar een decentrale, duurzame energievoorziening, waarbij energie lokaal wordt opgevangen, opgewekt, opgeslagen en gebruikt. In die transitie speelt (energie)data een cruciale rol. Van het in kaart brengen van energiepotenties en kansrijke locaties tot het balanceren van de energie infrastructuur tot mensen in staat stellen regie te voeren over hun eigen energiegebruik en energievoorziening. Wat kan er nu al? Welke data is beschikbaar? Welke diensten kun je ontwikkelen? En voor wie? Dienstontwikkelaar die met dit domein aan de slag willen of al zijn, mogen dit niet missen.

In een speciaal traject in samenwerking met TNO zoeken wij dienstenontwikkelaars die willen bouwen aan digitale pilotdiensten die gebruik maken van data over energieverbruik en de energieproductie. Wij helpen je bij het vinden van de juiste partners of launching customers, het opdoen van relevante kennis en het benutten van kansen voor projectfinanciering.

Kom naar de kick-off op woensdag 4 maart waar je samen met andere deelnemers mogelijke diensten verkent waaraan je wilt werken. TNO verzorgt een overzicht van opgebouwde kennis. Wij helpen je bij het vinden van kennis, van partners en van mogelijke (vervolg)financiering. Na de kick-off beslis je zelf of je deelneemt aan het vervolg, dat op hoofdlijnen er als volgt uitziet:

 • Kick-off (4-mrt): VERKENNEN cases, pilot en oplossingsrichtingen, incl formeren groepen van samenwerkende bedrijven en benoemen benodigde aanvullende kennis/expertise.
 • Werksessie (april): UITWERKEN EN VERDIEPEN, waarin TNO terugkomt met tussentijdse resultaten
 • Werksessie (juni):  OOGSTEN: businesscases, pilots en vervolg.
 • 18 juni: Eindpresentaties tijdens Mediapark Jaarcongres 2015

Werksessies 2 en 3 richten zich op daadwerkelijk uitbouwen van oplossingen met directe ondersteuning vanuit TNO. Ze worden zo spoedig mogelijk gepland na de eerste workshop, als we beter beeld hebben van de oplossingsrichtingen, groepsvorming en benodigde/gewenste ondersteuning.

Voor deelname aan de kick-off wordt een bijdrage van €50,- (ex BTW) aan je doorberekend. Voor de twee overige workshops en inzet TNO bedragen de kosten € 700 excl BTW per deelnemend bedrijf. Schrijf je in via de aanmeldknop hierboven en lees hieronder alvast meer over dit traject.

Twee cases: Energieatlas en Verbruiksdata in beeld

In 2014 is door gemeente Amsterdam met partners de Energieatlas ontwikkeld. In eerste instantie is de Energieatlas bedoeld als analysetool voor beleidsdoeleinden en om de gemeente te ondersteunen om op basis van “energiepotenties” keuzes en prioriteiten per gebied in kaart te brengen.

Nationale uitrol van de energieatlas wordt voorbereid en dit betekent ook de kans om functionaliteit en onderliggende data uit te breiden. Doel is de Energieatlas te laten groeien van “beleidstool” naar een economisch instrument dat op allerlei niveaus operationele economische diensten ondersteund. En zodoende marktkansen inzichtelijk maakt voor energiesystemen op maat per locatie (met lokale opwek, opslag en slimme producten en diensten in een decentraal, gedistribueerd energiesysteem).

Aan de andere kant van het spectrum wordt met slimme meters, slimme thermostaten en dataplatforms initiatieven ingeregeld om veel meer realtime data rond energieverbruik en energievoorziening te verzamelen. Deze data wordt ingezet om gebruikers inzicht te geven in hun energiegedrag, maar ook om smart home systems in te regelen of op grotere schaal slimme lokale energiesystemen te realiseren. Met vooruitstrevende proefprojecten als PowerMatchingCity.

We zoeken deelnemers met kennis en expertise rond (open) data en digitale dienstenontwikkeling om voor dit soort cases diensten te realiseren. Denk daarbij aan diensten die:

 • consumenten helpen energieverbruik en lokale energieproductie te optimaliseren;
 • inzicht leveren in daadwerkelijk gedrag (oa door te koppelen met andere bronnen);
 • netwerkbedrijven in staat stellen hun infrastructuur stabiel te houden;
 • de factor tijd incorporeren (weer, verbruiksprofielen, lokale markt/prijsvorming op energiemarkt, opslag)
 • gebouwen in de context van hun omgeving onderling optimaliseren

Brancheinnovatieagenda

Deze crossover is onderdeel van een samenwerking tussen iMMovator en TNO in het kader van een Brancheinnovatieagenda. iMMovator brengt je in contact met mogelijke partners, launching customers en maakt je wegwijs in financieringsmogelijkheden. TNO brengt ondersteunende expertise in die zij in andere projecten hebben opgedaan over innovatieve technologie, vernieuwende businessmodellen en de wijze waarop crosssectorale innovatie succesvol werkt. In dit traject ondersteunt TNO deelnemers met kennis en capaciteit tijdens de werksessies. 
Naast dit traject op het gebied van Energy wordt een soortgelijk traject georganiseerd rond de crossover met Health. Hierbij gaat het om thuis wonen met dementie.

Inzet innovatiemakelaars

Tijdens de uitwerkingsfase is het voor MKB-bedrijven mogelijk om aanvullend op de werksessies gebruik te maken van de inzet van een innovatiemakelaar, individueel of als groep. Mits voldaan aan enkele voorwaarden, komt die inzet in aanmerking voor 50% subsidie. Tijdens de eerste workshop vertellen we hier meer over. De innovatiemakelaar wordt in overleg met jullie aangetrokken en staat je bij op het gebied van managementconsultancy/ advies, innovatie van producten, processen en diensten, technologische bijstand of voor het overdragen van technologie.

Voorwaarden

Geïnteresseerd om deel te nemen aan een van de twee (of beide) sporen? Schrijf je dan in en bouw met ons mee! Voorwaarden voor deelname zijn:

 • Expertise relevant voor de thematiek van deze case hebben en ook in staat zijn om vervolg te geven aan de uitkomst van de Challenge. Bij aanmelding kun je jouw motivatie aangeven. 
 • Deelnemer zijn van het iMMovator Cross Media Network (kosteloos, klik voor inloggen of registreren).
 • Bereidheid tot open kennisuitwisseling 
 • Bewust zijn dat deelname niet per definitie leidt tot voorrang/voorkeurspositie bij eventueel vervolg
 • Bijdrage in kosten van de kickoff van €50 excl BTW. Je ontvangt hiervoor een factuur
 • Als je deelneemt aan het vervolg na de kickoff: bijdrage in kosten van de werksessies en inzet TNO €700 excl BTW. Je ontvangt hiervoor een factuur.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van de inzet van een innovatiemakelaar dan kom je als deelnemer in aanmerking voor 50% subsidie op de kosten van zijn/haar inzet. De andere 50% zal bij jou in rekening worden gebracht.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de blauwe knop 'deelnemen' rechts bovenaan deze pagina. Hiervoor dien je wel een iMMovator account te hebben. Heb je deze nog niet, dan kun je deze aanmaken via dit registratieformulier. Met je account log je in en schrijf je je vervolgens in op deze pagina. Je kunt daarbij je motivatie en inbreng vermelden. Deze gegevens zullen voorafgaand aan de kick-off gedeeld worden met de andere deelnemers van het project.

Door je aan te melden accepteer je bovenstaande voorwaarden. Beoordeling van je aanmelding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van iMMovator. Je ontvangt zo spoedig mogelijk en tenminste één week voor de eerste bijeenkomst een definitieve bevestiging van je deelname. Mocht je niet geselecteerd zijn dan krijg je hiervan bericht en worden er geen kosten in rekening gebracht. Vragen? Neem contact op met Freek van ’t Ooster.