21 september 2009

Informatiebijeenkomst Research for SME

Datum & tijd

2009-09-21 15:00:00

SenterNobem / G-Liaison organiseert een informatiebijeenkomst over de nieuwe oproep in het KP7-programma Research for SME voor MKB-bedrijven die internationaal onderzoek willen doen en innoveren.

Research for SME
Het programma Research for the benefit of SME's ondersteunt kleine groepen MKBers die gezamenlijk technologische problemen willen oplossen. De MKB groep is meestal samengesteld uit een eindgebruiker eerste klant een fabrikant of leverancier en een aantal slimme toeleveranciers. De projecten hebben een relatief korte looptijd en zijn gericht op de innovatiebehoefte van de MKBers; deelnemers moeten de exploitatiemogelijkheden duidelijk aantonen. Het onderzoek moet worden uitbesteed aan meerdere onderzoeksinstellingen, bedrijven of universiteiten. Het uitbestede onderzoek wordt door de Commissie betaald. De MKBers worden eigenaar van het resultaat. Voorheen stond dit programma bekend als het CRAFT-programma.

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u toelichting op aard en inhoud van de oproep, de punten waar u op moet letten en de plaats van dit programma in de verschillende financiële ondersteuningsmogelijkheden die Europa biedt voor onderzoek en innovatie. Voorts hoort u ervaringen van een succesvolle deelnemer aan het programma.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier .

Locatie
TNO industrie
Rondom 1
5612 AP Eindhoven
Toegangsprijs
Gratis