8 oktober 2008

Holland Innovation

Datum & tijd

2008-10-08 10:00:00
Op 8 oktober vindt in de Jaarbeurs Utrecht Holland Innovation plaats, een jaarlijks terugkerend evenement voor jonge, nieuwe en vernieuwende ondernemers, productontwikkelaars, uitvinders en investeerders. Holland Innovation is een multidisciplinair evenement; een beurs, workshop, seminar en partnering event over innovatie, ondernemerschap en de kapitaalmarkt in Nederland.

Naast stands van meer dan 220 bedrijven, instellingen en ondernemers biedt de beurs tal van workshops, de mogelijkheid producten en ideeën onder de aandacht te brengen, persoonlijke contacten met experts en investeerders aan te gaan en natuurlijk de gelegenheid tot uitgebreid netwerken. Holland Innovation laat de huidige stand van zaken zien en werpt een blik op de toekomst van innovatief ondernemerschap in Nederland. Je komt er meer te weten over ondernemen, innovatie, en marktontwikkelingen, maar ook over intellectueel eigendom, subsidies, krediet, durfkapitaal, alsmede rechtspersonen, fiscaliteit, (internationale) samenwerking, vestiging en export.

De Leeuwenkuil
Losjes geïnspireerd op het programma Dragon's Den van de BBC krijgen ondernemers de gelegenheid om 'en publique' een gooi te doen naar de gunsten van een investeerder. Tijdens Holland Innovation gaan acht geselecteerde ondernemers zich kort en krachtig presenteren aan de Business Angels (plus bezoekers en media!). Na deze sessie bekijken de investeerders wie er echt rijp voor zijn. Tijdens de finale doen de overgebleven ondernemers een duidelijk voorstel. Na de vraag/antwoordwisseling geven de investors hun oordeel en mogen ze een investeringsvoorstel doen. Het is natuurlijk aan de ondernemer zelf om te bepalen of hij/zij daarop in wil gaan…

Simon Stevin prijzen

Dit jaar zal voor het eerst op Holland Innovation door Technologiestichting STW de Simon Stevin prijzen worden uitgereikt: de Gezelprijs en de Meesterschap. Met de Simon Stevin Gezelprijs, wordt een veelbelovende promovendus uit het voorgaande jaar aangemoedigd om op de ingeslagen weg voort te gaan en zijn of haar kans te grijpen verdere kennis en ervaring op te doen in technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassingspotentie. Het Simon Stevin Meesterschap is een eretitel die Technologiestichting STW jaarlijks toekent aan zeer prominente technisch-wetenschappelijke onderzoekers van Nederlandse Universiteiten en para-universitaire instituten, die excellent onderzoek verrichten en het bedrijfsleven voor hun onderzoeksresultaten weten te interesseren.

ProtoSpace

Op deze Holland Innovation zal de Rabobank, als Founding Partner, met het ProtoSpace uit Utrecht aanwezig zijn. Het pas geopende Lab is gebaseerd op het FabLab-concept van MIT hoogleraar Neil Gershenfeld en biedt ruimte voor onderzoek, educatie en promotie op het gebied van prototyping. Op Holland Innovation zal naast een aantal digitaal aangestuurde machines ook het paradepaard, de 3D-kleurenprinter van de firma Z Corp, te zien zijn. Met deze 3D-kleurenprinter worden complete voorwerpen uit duurzaam materiaal geprint.

Inschrijven

Voor uitgebreide informatie, inschrijving of het reserveren van entreekaarten kunt u terecht op www.hollandinnovation.nl . De organisatie, productie en invulling van Holland Innovation 2008 is in handen van mediaproductiebedrijf Double 2 BV i.s.m. NeBIB (Nederlandse Beurs voor investeringen in Bedrijven en Ondernemingen), NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) en Taskforce Innovatie Regio Utrecht.