15 februari 2012

Hogeschool Utrecht organiseert Rethinking Business and Design

Datum & tijd

2012-02-15 17:30:00
Op woensdagavond 15 februari organiseert de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Zilver Innovation een bijeenkomst over design thinking in Utrecht. Hoe kunnen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven op een creatieve manier omgaan met complexe vraagstukken? Design thinking wordt hierbij steeds vaker genoemd als een effectieve benadering voor innovatieprocessen, ook buiten de creatieve industrie. Niet de technologie, maar sociale innovatie en de eindgebruiker staan centraal.

Hoe uit zich dit in de praktijk? En waar liggen kansen voor (creatieve) ondernemers? Deze vragen en meer komen aan bod tijdens Rethinking Business & Design. Op deze avond is de Utrechtse première van de documentaire ‘Design the new Business’, zijn er deskundigen aanwezig om al jouw vragen over design thinking te beantwoorden en is er veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met anderen.

Programma
  • ‘Design the new Business.’ Deze intrigerende documentaire geeft inzicht in hoe het design denken grote stappen maakt in het leveren van oplossingen voor de problemen van morgen. Zo zijn de makers in gesprek gegaan met onder meer Alexander Osterwalder en bedrijven als Volkswagen, Philips en Océ.
  • Bespreking film en recente ontwikkelingen met Erik Roscam Abbing (Maker van ‘Design the new Business’, Zilver Innovation), Willem Boijens (Océ), Remko van der Lugt (Hogeschool Utrecht), Bob Corporaal (User Intelligence) en Marcel Zwiers (31Volts).
Rethinking Business and Design

Datum: Woensdag 15 februari
Tijd: 17.30 – 21.30 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, Oudenoord 700, 3513 EX Utrecht

U kunt zich gratis aanmelden voor deze bijeenkomst op de website van Hogeschool Utrecht .