9 oktober 2020

Media Hack Day: Future recommenders for public media

Tickets Gratis deelname

Datum & tijd

Vrijdag 9 okt. 14.00 uur t/m zaterdag 10 okt. 17.00 uur

**For english, see below**

NPO, VPRO en Beeld en Geluid hebben een uitdagende case klaarliggen. Ze willen graag dat jij meedenkt (en bouwt) aan de publieke omroep recommendation engine van de toekomst! Doe jij mee met deze hackathon op 9 en 10 oktober 2020, tijdens Dutch Media Week?

Wat is de opdracht?

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft een ander businessmodel dan on-demand platformen zoals Netflix. Netflix wil graag dat je meer van hetzelfde kijkt en verleidt je tot binge-watchen. De NPO wil juist je blikveld verruimen. Dit verruimen betekent dat de publieke omroep het publiek graag verschillende perspectieven wil laten zien en dus juist een grotere diversiteit wil aanbieden in plaats van meer van hetzelfde. Zo kijk je bijvoorbeeld op woensdagavond graag naar Frans Bauer in China, maar op zaterdag kies je voor Floortje naar het einde van de Wereld in Nepal.

Jullie hebben 24 uur de tijd om een passende recommendation engine te ontwikkelen. Uiteindelijk presenteren jullie je idee aan een jury, bestaande uit data experts uit de media industrie.

Wie zoeken we?

 • Young professionals, studenten datascience, developers, creatieve geesten en andere “puzzel oplossers”!

Waarom moet je meedoen?

 • Je werkt mee aan een relevante case waar het hele Nederlandse publiek straks van profiteert;
 • Je werkt met een uitgebreide dataset van metadata, ondertitels en geanonimiseerde online kijkgegevens van programma’s van de publieke omroep;
 • Je leert de VPRO, Beeld en Geluid en het datateam van de NPO kennen, een goede uitbreiding van je netwerk dus!
 • Gratis deelname en een geheel verzorgd programma;
 • Het winnende team wordt beloond met een prijzenpot ter waarde van enkele honderden euro’s!

Praktische informatie

 • Een team bestaat uit minimaal 4 personen, en maximaal 5 personen.
 • Er is ruimte voor maximaal 5 teams.
 • Inschrijving geschiedt bij voorkeur per team.
 • Je kan je ook individueel inschrijven, of met een team van minder dan 4 personen. Wij stellen dan een team voor jullie samen. Je kan ook mailen naar communicatie@mediaperspectives.nl, zodat we kunnen kijken naar de opties.
 • Deelname aan de Media Hack Day is gratis.
 • Wij zorgen voor een ruime werkomgeving met goede faciliteiten.
 • BYO devices. Zorg voor je eigen laptop, computer, kabels en andere zaken die je nodig denkt te hebben.

Datum & locatie

 • Deze 24-uurs Media Hack Day start op 9 oktober om 14.00 uur en eindigt op 10 oktober om 17.00 uur.
 • Locatie: Beeld en Geluid,  Media Park Hilversum.

Klinkt dit als een gave uitdaging? Aarzel dan niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Covid-19: Dit event vindt plaats met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen die van kracht zijn en geadviseerd worden door het RIVM en de Nederlandse regering. Deelnemers worden geacht zich hieraan te houden en eventuele aanvullende aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Milde klachten? Blijf thuis!

================================================================

ENGLISH

NPO, VPRO and Beeld en Geluid have a challenging case for you! They want you to think on (and build) the public broadcast corporation recommendation engine of the future! Will you participate in this hackathon on 9 and 10 October 2020, during the Dutch Media Week?

What is the assignment?

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) has a different business model than on-demand platforms such as Netflix. Netflix wants you to watch the same sort of content and genres and seduces you into binge-watching. The NPO on the other hand, wants to broaden your viewing habits. They would like to show you different perspectives and offer you a greater diversity instead of the same kind of shows. For example, on Wednesday evening you like to watch Frans Bauer in China, but on Saturday you choose Floortje naar het einde van de wereld in Nepal.

You will have 24 hours to develop and create a suitable recommendation engine. In the end, you and your team will pitch the idea to a jury of data experts from the media industry.

Who are we looking for?

 • Young professionals, data science students, developers, creative minds and other “puzzle solvers”!

Why should you participate?

 • You will work on a relevant case that will benefit the entire Dutch tv audience;
 • You will work with an extensive dataset of metadata, subtitles and anonymized online viewing data of public broadcasting programs;
 • You get to know the VPRO, Beeld en Geluid and the data team of the NPO, which makes a good expansion of your network!
 • Free participation and a fully catered program;
 • The winning team will be rewarded with a prizes pool worth several hundred euro’s!

Practical information

 • A team consists of a minimum of 4 persons, and a maximum of 5 persons.
 • There is room for a maximum of 5 teams.
 • Registration preferably per team.
 • You can also register individually, or with a team of less than 4 people. We will then put together a team for you. You canalso mail to communicatie@mediaperspectives.nl, so we can look at the options.
 • Participation in the Media Hack Day is free of charge.
 • We provide a spacious working environment with good facilities.
 • BYO devices. Take care of your own laptop, computer, cables and other things you think you will need.

Date & location

 • This 24 hour Media Hack Day starts on October 9 at 14.00 pm and ends on October 10 at 17.00 pm.
 • Location: Beeld en Geluid, Media Park Hilversum.

Does this sound like a cool challenge? Then don’t hesitate any longer and sign up today!

Covid-19: This event takes place taking into account all precautionary measures in force and advised by the RIVM and the Dutch government. Participants are expected to adhere to these and to follow any additional instructions given by the organization. Mild complaints? Stay at home!

Dutch Media Week 2020

De Media Hack Day vindt plaats tijdens Dutch Media Week, het mediafestival van Nederland dat georganiseerd wordt van 3 t/m 11 oktober 2020.

Dutch Media Week is een initiatief van Beeld en Geluid in nauwe samenwerking met de gemeente Hilversum en Hilversum Marketing.

www.dutchmediaweek.nl