4 november 2011

Glasdag 2011

Datum & tijd

2011-11-04 12:00:00

Vandaag, 4 november 2011, vindt de Glasdag 2011 bij ICOON in Amersfoort plaats. Dit jaar is het thema ‘Maatschappelijk en economisch belang breedband en doelgroepmobilisatie’. Wat zijn de uitdagingen voor een gemeente als ze zich in het glasvezel avontuur willen storten. Wat is het belang van bewonersinitiatieven nu de glasvezeltrein op stoom komt?

Tijdens Glasdag 2011 zal onder andere een overeenkomst tussen Reggefiber en gemeente Amersfoort getekend worden. Hierin is vastlegd dat het lokale glasvezelnetwerk van Amersfoort open wordt gesteld om de ontwikkeling van innovatieve breedbanddiensten te stimuleren.

Tijd        Omschrijving
12:00     Ontvangst met lunch en bezoek van stands op de glasvezelmarkt
13:00     Opening door de dagvoorzitter Willem van der Craats
13:05     Digitale agenda (Sebastiaan van 't Erve, gemeente Amersfoort)
13:15     Ondertekening overeenkomst
13:20     Speech Reggefiber (Bert Nijboer, Reggefiber)
13:30     Uitrol glasvezel Nederland; Vraagbundeling blijft essentieel (Henk Holtrigter, Reggefiber)
13:45     Buitengebieden nieuwe formule (Henk Doorenspleet, Rabobank)
14:00     KSBN roadmap en ondersteuning nieuwe initiatieven (Patrick Beitsma, KSBN)
14:15     Spiegeling werkveld door de dagvoorzitter
14:25     Pauze; Netwerken en mogelijkheid tot bezoek van stands op de glasvezelmarkt
15:00     Meerwaarde glasvezel, van Triple play naar Triple A (Jouko Huismans, Amersfoort Breed)
15:20     Nieuwe verdienmodellen; "Maatschappelijke waarde is emotie" (Mark Brenninkmeijer, ICASUS)
15:35     Doelgroep TV, TV Apps / beeldcommunicatie en toepassingen (Ton Jansen, SBNA)
15:50     Spiegeling unieke elementen bewonersparticipatie door de dagvoorzitter
16:00     Wrap-up
16:10     Borrel, netwerken en mogelijkheid tot bezoek van stands op de glasvezelmarkt